Skip to main content

RES 1.0: zorg voor betere balans in zon- en windenergie

By 26-05-2021mei 28th, 2021Nieuws

Woensdag lagen de ontwerpbesluiten van de Regionale Energie Strategieën van 4 Gelderse regio’s voor aan de Staten. De inzet van woordvoerder Energie en Klimaat Bertine van Hooff:

 1. Disbalans zon/windenergie
  CDA pleit voor een betere balans in de verdeling tussen zon- en windenergie. Wat gaat er concreet gebeuren om deze scheve verhouding recht te trekken?
 2. Integraliteit en de koppelkansen
  Naast 4 criteria die door het Rijk zijn meegegeven, hebben regio Arnhem-Nijmegen en Noord-Veluwe ook integraliteit (koppelkansen) en belemmerend beleid als extra criteria opgenomen. Verzoek aan GS om deze bij alle regio’s mee te nemen. Denk bijvoorbeeld aan energieclusters en zonnepanelen boven parkeerterreinen en gewassen.
 3. Instructieregel zonneparken
  CDA is blij te lezen dat er een instructieregel in actualisatieverordening 8 gaat komen voor gemeenten bij afweging voor zonneparken in het buitengebied. Niet alle gemeenten hebben beleid gemaakt over die zonneladder ondanks dat ze in dec. 2020 een brief hebben gehad hierover. Er zit wel volgorde maar geen volgtijdelijkheid in. Wie blijft dit monitoren?
 4. Samenwerking en bovenregionale regie
  Uit beantwoording vragen blijken deze begrippen veelvuldig terug te komen. Hoe kijkt u aan tegen deze bovenregionale sturing en hoe zou die vorm dienen te krijgen?
Nieuws