Skip to main content

Rentmeesterschap voorop bij Perspectieffonds Gelderland

By 27-01-2021Nieuws

Vandaag stellen PS 200 miljoen uit het Gelders Stamkapitaal beschikbaar voor het Perspectieffonds Gelderland. Bert Komdeur benadrukte dat het CDA deze gelden zo goed mogelijk wil investeren in een duurzamer Gelderland voor nu en de generaties na ons.

Als CDA zetten wij bij dit voorstel in de eerste plaats onze maatschappelijke bril op. We zien dan dat door het beschikbaar stellen van 200 miljoen uit ons Gelderse stamkapitaal er de komende 10 jaar samen met andere partijen en fondsen een ongekend grote investeringsgolf ontstaat voor Gelderland die kan oplopen tot wel 1 miljard. Innovaties worden mogelijk die anders geen kans zouden krijgen en die nodig zijn bij onze transitieprocessen en bij het overwinnen van crises als COVID-19, stikstof en droogte. Juist nu zijn die investeringen hard nodig. Daar doen we het voor als CDA. Dat is rentmeesterschap.

Toch waren er ook enkele vraagtekens bij het stuk te zetten, bijvoorbeeld als het gaat om de mate van invloed die we als Provinciale Staten op de besteding van de gelden hebben. Onze rol als PS beperkt zich vooral tot het bepalen van de hoofdthema’s.  Die kunnen worden ingebracht en ook telkens worden gewijzigd of aangevuld.

Bert Komdeur: “Er staat alleen niet beschreven hoe dat dan in zijn werk gaat en op welke momenten PS daarover in ieder geval zullen spreken. Daar willen wij dan ook graag een amendement over indienen.”

Wat behelst dit amendement?

  • Provinciale Staten gaan op vaste momenten samen met Gedeputeerde Staten na of de vastgestelde provinciale hoofdthema’s voor het Perspectieffonds Gelderland nog steeds actueel zijn. Of dat zij moeten worden gewijzigd of aangevuld.
  • Dit heeft alles te maken met onze kaderstelling. De gekozen hoofdthema’s bepalen namelijk de inhoudelijke bandbreedte voor de toe te kennen projecten. Juist op dat punt – het bepalen van de inhoudelijke bandbreedte – kunnen en moeten wij onze invloed uitoefenen.  Daarom dit amendement, dat er voor zorgt dat onze kaderstellende rol ook geborgd is evenals onze betrokkenheid bij de periodieke evaluatie van het Perpectieffonds in het algemeen.

Het amendement kreeg brede steun en werd aangenomen.

Het CDA diende daarnaast twee moties mee in. Die moties zien eveneens toe op het aanscherpen van onze kaderstellende rol.

In het vervolgvoorstel wordt ook de set van prestatieindicatoren die worden gekoppeld aan het fonds genoemd en daar zijn we blij mee. Hiermee kunnen we als PS niet alleen onze kaderstellende, maar ook onze controlerende rol goed vervullen. .

Wij zijn er als CDA van overtuigd geraakt dat het nu het momentum is,  dat we  juist nu er voor moeten zorgen dat dit Perspectieffonds Gelderland gaat vliegen voor Gelderland en impulsen brengt waar dat hard nodig is. Daarom onze steun voor dit voorstel.

 

 

Nieuws