Skip to main content

Regionale Energiestrategieen: bijeenkomst voor woordvoerders

By 29-10-2019november 26th, 2019Nieuws

Statenleden Bertine van Hooff (woordvoerder energie/klimaat) en Daisy Vliegenthart (woordvoerder regionale economie) nodigen alle lokale woordvoerders energie/klimaat/RES uit voor een bijeenkomst over de Regionale Energiestrategieën (RES).

RES, wat is dat?
Elke gemeente, provincie en ook waterschap werkt op dit moment binnen 30 regio’s (waaronder 5 Gelderse regio’s) samen met stakeholders aan een Regionale Energiestrategie (RES). De RES is een instrument om gezamenlijk te komen tot keuzes voor de opwekking van duurzame elektriciteit, de warmtetransitie in de gebouwde omgeving en de daarvoor benodigde opslag en energie infrastructuur. Zie voor meer informatie over de RES-sen en de indeling van de regio’s deze link.

Wat gaan we doen?
Op zaterdagochtend 30 november spreken we over diverse vragen. Waar mogelijk doen we dit in subgroepen die overeenkomen met de indeling van de RES-regio’s.

  • Hoe geven we uitvoering aan de RES?
  • Hoe zorgen we voor draagvlak?
  • Wat zijn de mooie voorbeelden uit de praktijk en wat kunnen we daarvan leren?

Statenlid en woordvoerder RES-sen Bertine van Hooff zal de aftrap verzorgen. Zij vertelt iets over de rol van de provincie bij de RES-sen. Oud-gedeputeerde en voorzitter van de bestuurlijke regiegroep ‘Wind op land’ Jan Jacob van Dijk zal daarna ingaan op het belang van de RES-sen en op onze rol van volksvertegenwoordiger en CDA’er . Alex de Meijer van de Gelderse Natuur- en Milieu Federatie zal verslag doen van een best practice. Daarna bespreken we in kleinere groepen zaken als: hoe zorgen we voor draagvlak, wat is onze rol als volksvertegenwoordiger, enzovoort.

Praktisch:
Datum en tijd: zaterdag 30 november, aanvang om 10.00 uur, afsluiting uiterlijk 12.30 uur
Locatie: Zalencentrum Wieleman, Dorpsstraat 11, Westervoort (ook goed bereikbaar met de trein)
Aanmelden: bij fractiemedewerker Maaike van Deelen via maaike@cdagelderland.nl

Nieuws