Regionale Energiestrategieen: bijeenkomst voor woordvoerders

Door 29-10-2019 Nieuws

Statenleden Bertine van Hooff (woordvoerder energie/klimaat) en Daisy Vliegenthart (woordvoerder regionale economie) nodigen alle lokale woordvoerders energie/klimaat/RES uit voor een bijeenkomst over de Regionale Energiestrategieën (RES).

RES, wat is dat?
Elke gemeente, provincie en ook waterschap werkt op dit moment binnen 30 regio’s (waaronder 5 Gelderse regio’s) samen met stakeholders aan een Regionale Energiestrategie (RES). De RES is een instrument om gezamenlijk te komen tot keuzes voor de opwekking van duurzame elektriciteit, de warmtetransitie in de gebouwde omgeving en de daarvoor benodigde opslag en energie infrastructuur. Zie voor meer informatie over de RES-sen en de indeling van de regio’s deze link.

Wat gaan we doen?
Op zaterdagochtend 30 november spreken we over diverse vragen. Waar mogelijk doen we dit in subgroepen die overeenkomen met de indeling van de RES-regio’s.

  • Hoe geven we uitvoering aan de RES?
  • Hoe zorgen we voor draagvlak?
  • Wat zijn de mooie voorbeelden uit de praktijk en wat kunnen we daarvan leren?

Oud-gedeputeerde Jan Jacob van Dijk zal de aftrap van de ochtend verzorgen.

Praktisch:
Datum en tijd: zaterdag 30 november, aanvang om 10.00 uur, afsluiting om 12.30 uur
Locatie: Zalencentrum Wieleman, Dorpsstraat 11, Westervoort (ook goed bereikbaar met de trein)
Aanmelden: bij fractiemedewerker Maaike van Deelen via maaike@cdagelderland.nl

Ga Terug
Nieuws