Skip to main content

Recreatiezonering Veluwe

By 20-01-2022Nieuws

Woensdag spraken de Staten wederom, op verzoek van CDA en PvdA, over de recreatiezonering. Nu staan nu voor het moment dat GS een ontwerpbesluit neemt en de plannen ter inzage worden gelegd.  Voor Daisy Vliegenthart, die zich hard maakt voor participatie een goede gelegenheid om terug te kijken op dit proces en nog 7 aandachtspunten mee te geven.

Uitgangspunt van het CDA is steeds geweest: De Veluwe is van ons. Van ons allemaal. En als we dan een beslissing willen nemen die de hele Veluwe raakt dan is dat een grote uitdaging. Want dan moet je ons allemaal betrekken. Wij inwoners, bezoekers, ondernemers, grondeigenaren. Allemaal belangrijke stakeholders.

1.Doe wat moet gebeuren. Niet meer.
a.Wees daarbij creatief in oplossingen
b. Straf onze inwoners niet voor het gedrag van anderen.

2.Werk vanaf nu dan ook echt integraal.
Daar hebben we de insprekers over gehoord. In alle teksten wordt gesproken over raakvlakken met bijvoorbeeld mobiliteit en stikstof. Maar in de huidige plannen wordt dit niet zichtbaar. Een voorbeeld. Er wordt gesproken over het dichtgooien van parkeerplaatsen. Hiermee worden de andere parkeerplaatsen drukker. Hierbij kun je niet alleen naar de natuur kijken maar moet je ook naar de verkeersveiligheid kijken. Veel parkeerplaatsen liggen aan provinciale wegen, wegen die al zeer druk zijn. We zien in de stukken geen verkeersveiligheidsafweging terug.

3.Defensie
Defensie heeft al jaren delen van de Veluwe in bezit en oefent in en boven grote delen van de Veluwe. En dat is belangrijk. Maar waar dit vroeger een vanzelfsprekendheid was zien we dat door de toenemende drukte en het ruimtegebruik ook hier vragen over worden gesteld. We zagen dit in de raadsvergaderingen over recreatiezonering maar ook in de vragen die tijdens openbare bijeenkomsten zijn gesteld.

4.Heb aandacht voor de voor- en tegenstanders van diverse groepen.
Ook in dit onderwerp zien we dat de discussie zich verhardt. We willen GS vragen om oog te houden van de stille meerderheid in dit debat die zich niet zal laten horen. Maar ook stille minderheden.
Het nare beeld dat nu ontstaat bijvoorbeeld gericht op mountainbikers of mensen met honden moeten we voorkomen. Zorg dat er voldoende ruimte blijft.

CDA is heel blij met de aanpassingen die erin bij het hulshortserzand hebben plaatsgevonden. Het verlengde broedseizoen was niet goed onderbouwd, het was raar dat het afweek van de rest van het Veluwe en het zorgde dat dit mooie gebied wel erg kort toegankelijk zou zijn. Wel valt op dat mensen in Hulshorst en Nunspeet wel eerst heel hard moesten protesteren. Kan dat niet anders?
Vandaar onze oproep luister ook naar groepen die media en politiek minder goed kunnen vinden.

5.Betrokkenheid nu niet meer loslaten.
Wat wel positief is: er is veel betrokkenheid, laat deze betrokkenheid niet meer los. Zet de bevolking niet meer buiten spel. Voor het eerst zijn mensen zo massaal betrokken. Laat dit nu niet los. Wij vragen GS daarom met de gemeenten en terreineigenaren in gesprek te gaan om te kijken hoe deze betrokkenheid geborgd kan worden.

6.Monitoring
De recreatiezonering draait nu rond 7 vogels in Nederland die het moeilijk hebben. En verder vooral op modellen, beelden en meningen. Zou GS met de gedeputeerde willen nadenken over een monitoringsysteem wat verder gaat dan alleen die 7 vogels? Om zo ook een beter een duidelijker onderbouwd verhaal te hebben.

7. Lessen te leren?
Wij vinden we zorgvuldig met participatieprocessen om moeten gaan en vinden dat dit proces geen schoonheidsprijs verdient. Laat dit proces helemaal aan het eind grondig extern evalueren. Nog steeds geven mensen aan niet betrokken zijn geweest. Er blijven dus belangrijke stakeholders die niet gevraagd zijn. Wat kunt u nu leren zodat het de volgende keer niet zo gaat lopen. Hoe kunnen we inwoners en belanghebbende beter betrekken en dan op een manier dat ze ook echt gehoord worden. Dat we niet als PS een pauze moeten eisen in dit proces?

De Veluwe is en blijft een van de mooiste gebieden van Nederland en dat moeten we koesteren. Maar dan wel op zo’n manier dat inwoners en toeristen hier ten volle van kunnen genieten. Juist nu zien we hoe waardevol de natuur is en dat deze een positief effect heeft op onze gezondheid en welbevinden.
We moeten samen blijven kijken hoe alle belangen zo goed mogelijk geborgd worden met respect voor elkaar en de natuur.

Daisy Vliegenthart

Nieuws