Skip to main content

Recreatiezonering Veluwe: omarm participatie inwoners

By 14-04-2021Nieuws

Daisy Vliegenthart vroeg enkele weken geleden aandacht voor de bewonerparticipatie bij de plannen rond recreatiezonering op de Veluwe. Het thema leeft, want ze ontving bijna 1.500 inzendingen op haar enquête over dit onderwerp. Vandaag ging het in de tweede ronde over dit thema en benadrukte Daisy dat de stem van de inwoners en ondernemers nog niet voldoende meegenomen wordt in de plannen.

De rol van bewoners bij het besluitvormingsproces, dat is het centrale thema in deze bespreking. CDA is blij dat die boodschap is gehoord. Er komt nu een tussenfase waarin wordt gewerkt aan een volwaardige positie van inwoners. Die tussenfase is alleen voor een aantal gebieden (Kootwijkerzand, Beekhuizerzand en het Hulshorsterzand). Wij hebben nog wel vragen over de uitwerking. Verder staat beschreven dat het Plan van Aanpak gewoon wordt uitgewerkt.

Daisy Vliegenthart: “Dat is het probleem, want in dat plan is geen volwaardige rol voor inwoners. Er is een centrale rol voor terreineigenaren, gemeenten worden intensief betrokken maar voor de koepelorganisaties, ondernemers en inwoners staat dat ze geconsulteerd worden.”

En daarbij wordt nog gezocht naar een vorm, dus er is nog geen duidelijkheid hoe dat dat precies gebeurt. Daisy Vliegenthart: “Een volwaardige positie betekent voor ons participatie, actief deelnemen. Mensen willen ook graag actief meedoen en dat moeten we omarmen.”

De recreatiedruk aan de randen van de Veluwe zoals bij parkeerplaatsen is ook een aandachtspunt. In het najaar is een motie aangenomen om de eerder gebruikte druktemonitor weer in ere te herstellen. Met die monitor hebben we meer inzicht in drukke en minder drukke gebieden en kunnen mensen daar hun activiteiten op aanpassen. CDA zou de druktemonitor dan ook graag weer in werking zien.

Daisy vroeg verder aandacht voor problemen op het gebied van handhaving, bijvoorbeeld als het gaat om illegale motorcross, stroop en andere criminaliteit.

Nieuws