Skip to main content

Provincie gaat voorlopig niet meewerken aan intrekken vergunningen voor Lelystad Airport

By 08-02-2023Nieuws

Twee weken geleden sprak Statenlid Daisy Vliegenthart haar verbazing uit over de inzet van Gelderse stikstof voor Lelystad Airport. Gisteren kreeg ze antwoord op haar schriftelijke vragen. Daarin staat dat de provincie Gelderland voorlopig niet van plan is medewerking te gaan verlenen aan het intrekken van vergunningen voor een vliegveld buiten Gelderland.

 Vliegenthart was toentertijd te meer boos omdat PAS-melders nog steeds in onduidelijkheid zitten. Ze vroeg daarom Gedeputeerde Staten hoeveel boerderijen zijn opgekocht door de Schiphol Group en of er momenteel nog meer boerderijen worden opgekocht voor soortgelijke projecten. Ook deed Vliegenthart navraag of de provincie gaat meewerken aan het intrekken van deze vergunningen. Daarop is nu dus het antwoord dat de provincie dat niet gaat doen.

Detail uit schriftelijke vragen en antwoord daarop:
Vraag:
6. Wij zien in de opkoop van de stikstofrechten van Gelderse boeren van Lelystad Airport parallellen met de opkoop voor de A27 en de motie die daarover door de Staten is ingediend. Gaat u meewerken aan het intrekken van deze vergunningen?

Antwoord:
Wij hebben nog geen verzoeken tot intrekking van vergunningen ontvangen in relatie tot Lelystad Airport. In het overleg met Lelystad Airport hebben wij aangegeven dat wij op dit moment geen intrekkingen in behandeling nemen, omdat dit eerst overleg vraagt. Wij gaan hierover met het Rijk in gesprek.

Nieuws