Skip to main content

Provinciale belastingen: nu al keuze is te kort door de bocht

By 06-04-2022Nieuws

Het CDA is zeer verbaasd door het bericht in media over een nieuwe Gelderse OZB Belasting. Door mogelijke afschaffing van de motorrijtuigenbelasting in 2025 moeten provincies op zoek naar een nieuwe vorm van inkomsten. Dat er nu al een keuze lijkt te zijn gemaakt, dat vindt CDA te kort door de bocht.

Financieel woordvoerder Bert Komdeur was verbaasd toen hij de kop van het artikel in De Gelderlander en Stentor las. Het artikel opende met de kop: “Nieuwe belasting in de maak, Gelderland denkt aan extra OZB”. De werkelijkheid is dat er in september 2021 een eerste bespreking was tussen de Staten en Gedeputeerde Staten over de veranderingen die de mogelijke afschaffing van de opcenten met zich mee brengen. Het artikel lijkt echter te suggereren dat er al een keuze is gemaakt: voor een provinciale OZB, naast de gemeentelijke OZB. Komdeur: “De afspraak is dat we als Provinciale Staten samen met GS verder zouden spreken over mogelijkheden om dit inkomstenverlies op te vangen. Dat is de juiste weg en die moeten we bewandelen.”

Los daarvan ziet het CDA weinig heil in een dubbele OZB. “Wij willen een belastingvorm die de lasten rechtvaardig spreidt over onze inwoners. Niet alleen bij huizenbezitters of autobezitters”, aldus Komdeur. CDA stelde daarom woensdag mondelinge vragen aan gedeputeerde Jan Markink. De gedeputeerde antwoordde daarop dat er inderdaad sprake was een foutieve kop boven het krantenartikel. Van een Gelderse OZB is op dit moment dus geen sprake.

Op 20 april zullen de Staten in een beeldvormende sessie nader spreken over de financieringssystematiek van de provinciale inkomsten na 2025.

Nieuws