Skip to main content

Perspectiefnota: mobiliteit

By 23-06-2021Nieuws

Gelderse veren
CDA wacht met belangstelling de uitkomst van het VNG onderzoek naar de Gelderse veren af.
We zijn blij met de toezegging bij de technische vragen  (p. 14/15) dat op dit moment geen onomkeerbare besluiten worden genomen. Wij blijven er van uitgaan dat voor bevordering van fiets en toeristisch verkeer via de veerponten het afgesproken maatwerk geleverd kan worden.

Aanpak verkeersonveilige situaties
Eerder dienden wij een motie in over subsidie aan gemeenten voor de aanpak van verkeersonveilige situaties. Wij lezen dat nu inderdaad wordt onderzocht of er mogelijkheden zijn om gemeenten financieel te ondersteunen voor de aanpak van situaties waar de risico’s op ongevallen groot zijn. CDA houdt daarom graag de vinger aan de pols. Daisy Vliegenthart vroeg daarnaast of we er vanuit kunnen gaan dat met de presentatie van het Gelderse beleidsplan Verkeersveiligheid hier duidelijkheid over verschaft kan worden.

Intercitystation Harderwijk
In ons coalitie akkoord staat het intercity station Harderwijk genoemd. Wij horen dat er nu verkenning start waar ook de medewerking van de provincie wordt gevraagd. CDA heeft naar meer informatie hierover gevraagd.

Nieuws