Skip to main content

Perspectiefnota 2024

By 05-07-2023Nieuws

Fractievoorzitter Daisy Vliegenthart sprak bij de behandeling van de Perspectiefnota onder andere over de 4 speerpunten voor het CDA Gelderland deze periode: een levendig buitengebied, verkeersveiligheid, leefbaarheid en over haar persoonlijke drijfveer om de mooie Veluwe leefbaar te houden. Hieronder treft u haar spreektekst aan.

————–

Spreektekst Daisy Vliegenthart – Algemene Beschouwingen 5 juli 2023 (gesproken woord geldt)

Voorzitter, 

Het CDA Gelderland is een partij met een lange historie. In 1879 werd de Anti-Revolutionaire Partij, de ARP, als eerste politieke partij opgericht en het CDA is onder andere uit deze partij ontstaan. Hier zijn ook mijn roots en opvoeding terug te vinden. Mijn grootouders en ouders waren echte ARPers. En voorzitter, dat zegt dan ook direct iets over mijn opvoeding 

Voorzitter, het CDA is ook een jonge partij die zich richt op de toekomst. Kijk alleen maar nog onze fractie. Wij bouwen door op het verleden maar zijn niet meer dezelfde partij als 144 jaar geleden. En gelukkig maar want tot 1963 verzette de ARP zich tegen vrouwelijke volksvertegenwoordigers en had ik hier als fractievoorzitter niet gestaan. 

Maar voorzitter we zijn ook niet meer dezelfde partij als 20 of 10 jaar geleden. De samenleving verandert, de mensen veranderen en wij veranderen mee. Maar wat niet verandert zijn onze vier uitgangspunten, want deze zijn van alle tijden. Onze uitgangspunten staan al sinds 1980 en zijn gebaseerd op Bijbelse waarden. Daar zult u ons aan herkennen.  

Ook zijn wij de partij van waarden en normen. We geloven in het met respect omgaan met elkaar. We willen een stevig debat op de inhoud, maar niet op de persoon. En we werken graag samen, met u allen maar zeker ook met de mensen buiten. Want daar doen we het voor. 

Wij zijn een partij die zich op de toekomst richt. Een toekomst waar ruimte is voor mensen om te wonen in het dorp of de wijk waar ze zich thuis voelen. Waar ook jongeren die het huis uit willen een plekje kunnen vinden en ouderen kunnen blijven wonen ook als zij meer zorg of ondersteuning nodig hebben. 

Waar we veilig kunnen wonen en mensen zich lopend, met de fiets en met de auto veilig over onze wegen kunnen verplaatsen  

Een toekomst waar we ook nog kunnen genieten van de mooie natuur die Gelderland te bieden heeft. De Veluwse bossen. De Achterhoek met zijn prachtige coulisselandschap waar de weilanden en akkers als kunstwerken van het doek af spetteren. Het rivierengebied waar je kunt struinen langs het water.  De Betuwe waar ons gezonde snoepgoed groeit en veel mensen voedt. En alle prachtige steden en dorpen die Gelderland rijk is. 

Een toekomst waar ondernemers ruimte krijgen om te ondernemen. Waar ruimte is voor starters en familiebedrijven. Maar waar ondernemers ook beseffen dat niet meer alles overal kan. 

En een toekomst waar we nog meer dan nu samen op trekken. We hebben met z’n allen laten zien dat wij dat in Gelderland kunnen. Onze Gelderse maatregelen Stikstof zijn daar zo’n mooi voorbeeld van dat willen we de komende jaren uitbouwen. 

Met alle grote uitdagingen die we nu in Gelderland hebben, zijn de verwachtingen van het CDA voor dit nieuwe college hooggespannen zijn.  Daarom willen wij ze nu vier zaken meegeven. 

Leefbaarheid
Leefbaarheid heeft een centrale prominente plek in ons coalitieakkoord en wij verwachten dat terug te zien in uitvoering van alle provinciale taken. Er gebeuren al ontzettend veel goede dingen maar er is soms net dat steuntje van de provincie nodig. Oproep aan alle collegeleden om hier aan de slag te gaan! Gewoon doen dus.

Voor heel Gelderland.

Gelderland bestaat uit verschillende heel verschillende regio’s. Kop van de Veluwe, Ermelo, Harderwijk Zeewolde Putten, Foodvalley, Fruitdelta, de groene metropoolregio, stedendriehoek en de Achterhoek. Die hebben elk een eigen behoefte, en daar moet je naar luisteren.  Behandel ze dan ook verschillend en kijk wat er in elke regio nodig is. Wij zijn dan ook erg benieuwd hoe het college de samenwerking met de regio’s de komende jaren voor zich ziet

Levendig buitengebied
Kijk met andere blik naar ons mooie buitengebieden. Mijn collega Arjan Tolkamp zei het gisteren al. De plattelands economie, de bedrijvigheid staat onder druk. Hoe gaan we daar nu mee om, in alle veranderingen die de komende jaren juist hier gaan plaatvinden? Plaatselijke bedrijven zorgen niet alleen voor werkgelegenheid, maar ook voor waarde volle verbindingen, ze ondersteunen vaak ook het plaatselijke verenigingsleven en daarmee essentieel voor de leefbaarheid in het buitengebied.

Verkeersveiligheid 
Verkeersveiligheid. Wij willen dat er geen verkeersslachteroffers op onze provinciale wegen. En hoewel we beseffen dat we dat als provincie nooit helemaal kunnen beïnvloeden.  Zullen we als CDA ook de komende jaren aandacht blijven vragen voor de verkeersonveilige situatie die wij zien, die onze inwoners ervaren, die scholen ervaren, die transportondernemers ervaren, die belangenorganisaties ervaren. Een voorbeeld daarvan is de oversteek in Putten. Vraag aan GS: hoe is daar nu eigenlijk mee?


Een mooie Veluwe

Daisy Vliegenthart: En dan mijn persoonlijke drijfveer voorzitter.  Ik woon in het mooiste stukje van Nederland: de Veluwe. Maar mijn Veluwe staat wel enorm onder druk. De energietransitie, droogte, stikstof. Maar ook de vraag waar mijn kinderen, mijn jongens, kunnen wonen, werken en of ze nog wel kunnen én mogen genieten van onze mooie natuur.

Wij willen niet in een reservaat wonen. Hoe behouden we wat we hebben maar geven we ook ruimte aan de 1 miljoen mensen die op en om de Veluwe wonen, de duizenden ondernemers die vaak dankzij de Veluwe hun boterham verdienen en de 2 miljoen bezoekers die we jaarlijks ontvangen. Toeristen die komen genieten en levendigheid geven aan onze dorpen en steden. én geld in het laadje brengen. Want alleen al de Nederlandse bezoeker geven per jaar zo’n 350 miljoen Euro uit. Dat zorgt voor 24.000 banen alleen al in de recreatie en toerisme sector. 

Daarom willen wij als CDA snel duidelijkheid over de aanpak van het programma Veluwe. Voor ons is het essentieel dat weer samen met alle betrokken organisaties, bedrijven en inwoners wordt opgesteld. Het coalitieakkoord heeft de titel gewoon doen. Maar als we op de Veluwe niet SNEL DOEN, Dan leven we straks op een stille dode vlakte waar niks meer mogelijk is. 

Dan de perspectiefnota. 

Voorzitter, de afgelopen maanden heb ik me nogal verbaasd over de trajecten die naast elkaar liepen. Waar wij als toekomstige coalitiepartijen aan het onderhandelen waren over een nieuw coalitieakkoord. Werd er vanuit oude Gedeputeerde Staten gewerkt aan de perspectiefnota. En daarnaast heeft Provinciale Staten vorig jaar een besluit genomen over de verduurzaming van de begroting. Waarbij we gezegd hebben dat de nieuwe staten hierover ook een besluit moest nemen: En zogenoemd dubbel besluit. 

Daisy Vliegenthart: De verduurzaming van de begroting was nodig. Al jaren terug heeft mijn oud collega Bert Komdeur er bij herhaling op gewezen dat de Gelderse begroting scheefgroeit. Maar ook dat het voor ons moeilijk is om inzicht te krijgen in deze begroting en hem dus goed te controleren. Vandaar dat het CDA het op orde krijgen van ons huishoudboekje toejuicht.  Maar ook aan GS vraagt om de begroting samen met ons nog inzichtelijker te krijgen. 


Zoals vorige week al een aantal keren is gezegd.  De financiële uitwerking van het coalitieakkoord komt pas bij de begroting.  Maar een aantal organisaties kunnen we nu al duidelijkheid geven door aan hen structurele middelen toe te kennen. Vandaar dat ik mede namens BBB, VVD, CU en SGP een amendement met de indien met de titel “Keuzes voor een duurzame begroting”. Waarin wij voorstellen onder beslispunt 34 a de verdeling van de structurele middelen per beleidsprogramma te wijzigen 
 

Voorzitter, ik sluit af.  

We staan aan het begin van een nieuwe statenperiode. Een tijd waarin de uitdagingen groter zijn dan ooit te voren. Wij zien de toekomst met vertrouwen tegemoet en gaan aan de slag voor heel Gelderland. 

Nieuws