Skip to main content

Perspectiefnota 2021

By 09-07-2020Nieuws

“Mensen zijn in de kern sociale wezens.  Als we dat in ogenschouw nemen, dan is het ook direct duidelijk waarom de Covid maatregelen  mensen zo zwaar vallen. Ouderen die geen bezoek mogen ontvangen kwijnen weg, kinderen die niet naar de middelbare school mogen en hun vrienden en leraren niet mogen ontmoeten worden onverschillig. Mensen komen tot hun recht in relatie tot anderen. Dat persoonlijke contact, dat de afgelopen tijd sterk beperkt werd zo niet zelfs onmogelijk werd, maakt dit meer dan duidelijk.”

Gerhard Bos stond bij de behandeling van de perspectiefnota stil bij de effecten van Covid op mensen en op onze maatschappij en benadrukte nogmaals dat het goed is dat wij ook als provincie steun bieden aan dorpshuizen, musea, MKB-bedrijven en tal van andere organisaties en hen in deze moeilijke tijd tot steun te zijn. Ook stond hij stil bij 75 jaar vrijheid. Geen vanzelfsprekendheid!

“Er leven steeds minder veteranen, mensen die de oorlogsjaren zelf hebben meegemaakt. Mede daarom moeten we steeds blijven zoeken naar manieren om het verhaal van de oorlog te vertellen, om waakzaam te blijven. Goed dat wij onze Gelderse activiteiten hiervoor volgend jaar samen met onze inwoners alsnog gestalte gaan geven.”

Daarnaast stond hij stil bij tal van andere zaken: hoe zorgen we voor zorgvuldige en snelle afwikkeling van subsidieaanvragen, hoe kunnen we nog integraler werken, maar ook hoe houden we als Provinciale Staten zicht op wat er allemaal gebeurt? Hij eindigde zijn betoog met een oproep tot blijvende saamhorigheid.

Voorzitter, tot slot ik zei het al aan het begin van mijn betoog: een mens komt tot zijn recht in relatie tot anderen. Daarom ben ik blij dat het ons gelukt is om nu weer samen te kunnen vergaderen. Dank aan degenen die daarvoor inspanningen leverden.

De saamhorigheid die we dit voorjaar zagen als gevolg van de Covid laat zien hoe zeer wij sociale wezens zijn.

Als we dan één ding mogen leren van deze buitengewoon ingewikkelde periode dan zou ik hopen dat we die saamhorigheid en dat omzien naar elkaar vasthouden. Dan wonen we echt, dan leven we echt en dan zijn we echt Samen in Gelderland.

Bijdrage Gerhard Bos bij Perspectiefnota 2021 – 8 juli 2020(gesproken tekst geldt)

Nieuws