Skip to main content

Partners van Gelderland

By 19-10-2022Nieuws

Overheden in Gelderland vinden elkaar steeds meer, maar de samenwerking kan ook echt nog beter. Dat is de belangrijkste conclusie van het rapport ‘Partners van Gelderland’ dat woensdag besproken werd. Het gaat dan over de samenwerking van de provincie met de Gelderse gemeenten, waterschappen en diverse samenwerkingsverbanden. Maar ook de samenwerking tussen gemeenten onderling werd onder de loep genomen. Bert Komdeur benadrukte namens het CDA de volgende punten:

  • Om de steeds complexer wordende maatschappelijke opgaven aan te kunnen pakken is samenwerking met partners van groot belang. Verbetering van samenwerking zorgt er ook voor dat je als provincie je doelen beter kan behalen.
  • Het moet duidelijk zijn wat je wel en niet kan verwachten van elkaar. Bij voorkeur vanuit een informelere houding en minder vanuit bureaucratie.
  • CDA heeft wel zorgen over de samenwerking tussen de Gelderse partners onderling. Deze is soms niet optimaal en behoeft verbetering. Het is goed als de partners hier ook blijvend in gefaciliteerd worden zodat de kwaliteit van het Gelders openbaar bestuur van goede kwaliteit blijft.
  • Laten we de samenwerking met de Gelderse partners systematisch en structureel laten onderzoeken. En vooral ook de aanbevelingen verinnerlijken zodat we een nog krachtiger bestuur krijgen.
Nieuws