Skip to main content

Overbrugging naar de toekomst: provinciale aanpak Covid-19

By 27-05-2020Nieuws

CDA pleitte vandaag bij de behandeling van de provinciale aanpak van Covid-19 niet alleen voor steun voor onze Gelderse economie en het MKB maar ook voor steun aan de culturele sector, sport en dorps- en buurthuizen.

Provinciale Staten spraken vandaag over de inzet van 50 miljoen van de provincie aan Gelderse bedrijven en instellingen. Centrale vraag is natuurlijk wat de afwegingen zijn bij besteding van deze 50 miljoen. Uitgangspunt voor het CDA blijven daarvoor de ambities uit het coalitieakkoord. Daarbij benadrukte Bert Komdeur namens het CDA wel dat steeds ook de feiten en signalen vanuit de COVID-impactmonitor van de provincie betrokken moeten worden. Steun zal uitgaan naar de Gelderse economie, waarbij CDA speciaal aandacht vraagt voor het MKB. Maar, zoals Bert Komdeur het verwoordde: “De mens leeft niet bij brood alleen. Laten we in deze overbruggingsfae juist ook de hand reiken naar gemeenschapsvoorzieningen zoals de dorps- en buurthuizen: het sociale hart van onze gemeenten. Door de Covid-crisis dreigen zij – evenals diverse culturele pareltjes – de deuren te moeten sluiten. Heb daar oog voor bij uw verdere afwegingen.”

Bert Komdeur deed daarnaast een aantal andere aanbevelingen: “Zorg voor een doordachte aanpak, die wendbaar is als dat nodig is zodat je kan bijsturen als de situatie daar om vraagt.” Hij deed daarbij een beroep op GS om in verbinding te blijven met gemeenten, inwoners en partners en tussenschakels zoveel mogelijk te beperken zodat hulp snel op gang kan komen.
PS stelt in deze aanpak de kaders vast, het college van GS bereidt voor en voert uit. Bert Komdeur: “GS is in deze fase van de crisis zeg maar onze brandweerploeg, die wij samen met de andere overheden in staat moeten stellen om te blussen.” Het CDA heeft daarbij wel nadrukkelijk gevraagd om als PS betrokken te worden in de uitwerking van het overbruggingspakket van 50 miljoen.

Nieuws