Skip to main content

Openbaar Vervoer onder druk

By 21-04-2022Nieuws

Nog steeds rijden er te veel half lege bussen door Gelderland. De bezetting blijft steken op ongeveer 65% en gaat maar mondjesmaat omhoog. Niemand weet waar het de komende jaren eindigt. De scholieren zijn wel terug in de bus en trein, maar veel forensen laten het afweten. Ze werken meer thuis of zijn inmiddels gewend aan de auto.

De brandstofkosten rijzen ook voor het OV de pan uit, terwijl de loonkosten ook nog eens sterk stijgen. Dat betekent voor de provincie Gelderland dat de tekorten fors oplopen. Voor nieuwe aanbestedingen worden nauwelijks aanbieders gevonden. De treinverbinding Valleilijn is inmiddels met een noodconcessie aan de huidige vervoerder gegund, extra kosten provincie 2 miljoen op jaarbasis. De nieuwe concessie Arnhem-Nijmegen en Zuid-Veluwe kan onder deze omstandigheden niet in de markt gezet worden en zal ook via een noodconcessie gegund moeten worden. De extra kosten voor de Provincie kunnen hierdoor oplopen tot 46 miljoen euro.

In de vergadering van woensdag 20 april heeft onze woordvoerder mobiliteit Hans van Ark gepleit voor een nieuw aanvalsplan Openbaar Vervoer. Soms moeten we juist nu kiezen voor extra investeringen, om het OV aantrekkelijk te maken. Maar als er pijnlijke keuzes gemaakt moeten worden, verdeel die lasten dan eerlijk over alle betrokkenen. Er is juist nu creativiteit nodig, op het platteland en in de stadswijken met nieuwe duurzame arrangementen, waarbij verschillende vormen van OV beter op elkaar aansluiten. Deze lastige discussie zal de komende maanden gevoerd worden en eerlijk is eerlijk, bij zulke enorme tekorten is ook de provincie Gelderland niet bij machte dit blijvend te financieren.

De gedeputeerde heeft op aandringen van het CDA toegezegd, dat de resultaten van deze fundamentele discussie waar mogelijk ook verwerkt zullen worden in de nu startende noodconcessies, om daarmee de overbruggingstermijn, waarin zulke grote bedragen moeten worden bijgepast, zo mogelijk te verkorten.

Nieuws