Skip to main content

Onduidelijkheid over wel/niet extern salderen

By 28-01-2021Nieuws

CDA stelt vragen over de uitzonderingsregels extern salderen voor kalverhouderijen, eendenhouderijen en geitenhouderijen. Hun aanzienlijke grootte leidt tot behoorlijke effecten op natuur en leefbaarheid.

Eind 2019 hebben Gedeputeerde Staten Gelderland de beleidsregels in- en extern salderen vastgesteld. Daarin staat dat extern salderen niet is toegestaan voor bedrijven met fosfaat- en dierrechten. Kalverhouderijen, geitenhouderijen en eendenhouderijen vallen niet onder die regels omdat zij geen dier- en fosfaatrechten hebben. Statenlid en woordvoerder stikstof Daisy Vliegenthart: “Deze sectoren zijn in Nederland relatief klein maar in Gelderland juist groot en ze hebben daardoor een behoorlijk stikstofeffect.”

CDA stelt daarom schriftelijke vragen aan Gedeputeerde Staten over de uitzonderingsregels. Waarom vallen de eerder genoemde sectoren niet onder het verbod op extern salderen? Vliegenthart: “Ruim een jaar geleden kregen wij te horen dat de koppeling met dier- en fosfaatrechten zou komen te vervallen, maar die koppeling bestaat nog steeds in de beleidsregels. Ik wil hier graag opheldering over.”

De CDA fractie heeft daarnaast signalen ontvangen dat op dit moment bedrijven in de sector van de kalver-, eenden- of geitenhouderijen worden opgekocht zodat die extra stikstofruimte benut kan worden. CDA wil dan ook boven tafel krijgen wat de effecten daar van zijn voor de natuur, de leefbaarheid en voor de sector zelf. Het CDA zou graag zien dat de eerdergenoemde sector ook onder het verbod op extern salderen gaat vallen.

2021-01-27 SV extern salderen

Nieuws