Skip to main content

Onderwijs en arbeidsmarktbeleid

By 24-03-2022Nieuws

Een van de actuele thema’s van dit moment is Onderwijs en arbeidsmarkt. Want in veel sectoren is er een tekort aan personeel. En tegelijk is het ook moeilijk om voor iedereen een passende baan te vinden. Wat kan de provincie hierin betekenen? De rol van de provincie in dit domein is klein. Alle reden voor het CDA om te zoeken naar de manier waarop we het meeste waarde toevoegen. Arjan Tolkamp verving Daisy Vliegenthart bij dit agendapunt.

Arjan gaf aan dat het CDA zich grotendeels herkent in de actielijnen zoals geformuleerd in het plan. Soms zijn ze echter te breed en algemeen geformuleerd. Wat het CDA betreft komt daar meer scherpte in.  Het probleem is het enorme tekort aan arbeidskrachten. Zet dus ook het probleem voorop. Welke instrumenten kunnen wij inzetten om daar een rol in te spelen?

We moeten af van het idee dat we meer banen moeten creëren. We moeten nu vooral de huidige vacatures invullen en mensen opleiden voor banen waar vraag en behoefte naar is.

CDA ziet graag een vervolgvoorstel waarbij GS aangeeft hoe zij invulling geven aan de controlerende taak van de staten en hoe uitwerking wordt gegeven aan de punten die wij hebben ingebracht.

Tot slot maakte Arjan nog een opmerking over de beperkte leesbaarheid van de stukken. Dat kan en moet beter.

foto: eigen foto. CDA werkbezoek Landstede MBO – jan. 2019

Nieuws