Skip to main content

“Ondermijning is een veenbrand; waar je gaat wroeten, daar wordt het gelijk heel groot”

By 16-01-2020Nieuws

“Ondermijning is een veenbrand; waar je gaat wroeten, daar wordt het gelijk heel groot”

 

door Bert Komdeur, Statenlid CDA Gelderland

 

Deze metafoor haalde de directeur van de regionaal informatie en expertise centrum (RIEC) Oost aan om te illustreren hoe weerbarstig deze materie is. Hij informeerde onlangs de leden van Provinciale Staten over de rode draden die kunnen worden opgemaakt naar aanleiding van de door het RIEC opgestelde ondermijningsbeelden per gemeente voor Oost Nederland.

Zonder hier in detail te treden, maar deze beelden geven veel goede informatie en geven ook inzicht in hoe zaken lopen en op welke terreinen er snel en vooral ook door alle veiligheidspartners gezamenlijk moet worden opgetreden.

Hij gaf aan blij te zijn met de samenwerking en ook met de ondersteuning die de provincie geeft bij de aanpak van ondermijnende activiteiten. Zo noemde hij het provinciale project Vitale vakantieparken onder de naam Ariadne. Door bundeling van alle krachten en met (financiële ) steun van de provincie kunnen we hier echt optreden tegen criminaliteit, mensenhandel, misstanden met betrekking tot arbeidsmigranten etc. Juist daar kunnen wij vanuit onze provinciale rol een bedrage leveren aan de bestrijding van ondermijning. Door nog veel meer de samenleving bewust te maken van alle gevaren van ondermijning, die rechtstreeks onze rechtstaat bedreigen. Tegelijk nog veel meer projecten als Ariadne opzetten en faciliteren. Projecten die als vliegwiel fungeren in de aanpak. Denk daarbij bijvoorbeeld aan de aanpak van ondermijningprocessen in het agrarisch buitengebied. Bij alles gaat het om de gezamenlijke aanpak. Capaciteit is er helaas nooit voldoende, maar we kunnen het verdienen door gerichte en slimme samen werking op grond van de informatie die wij vanuit de ondermijningsbeelden beschikbaar hebben. Mede gevoed door deze informatie gaan wij als Provinciale Staten de komende tijd onze verdere prioriteiten bepalen. Niet om het wiel uit te vinden , maar wel om het vliegwiel van onze veiligheidspartners in de bestrijding van de criminaliteit op volle toeren te laten draaien. Wordt vervolgd.

Nieuws