Skip to main content

Nieuws uit de Staten: Startnotitie Mobiliteit

By 12-02-2020Nieuws
door Hans van Ark, Statenlid 
De komende maanden wordt het maatschappelijk debat in Gelderland geopend, waarna de Provinciale Staten later dit jaar de mobiliteitsvisie tot 2030 zullen vaststellen. Vanuit het CDA is door statenlid van Ark bij de voorbespreking vandaag er op aangedrongen, om het platteland niet te vergeten. Er wordt gedacht aan nieuwe knooppunten (de zogenaamde HUB’s ) waar OV-lijnen en auto en fiets samenkomen en waar je makkelijk kunt overstappen. Hub’s zijn vaak geen oplossing voor het platteland. Bovendien zijn de huidige Transferia vaak ongezellige ongure plekken waar je ’s avonds niet graag gevonden wilt worden, aldus van Ark. Op verzoek van het CDA wordt in de mobiliteitsvisie veel aandacht besteed aan de fiets en aan de verkeersveiligheid, nu het aantal ongelukken ook in onze provincie weer begint op te lopen.
Nieuws