Skip to main content

Najaarsnota

By 29-10-2020Nieuws

Bert Komdeur sprak namens het CDA over de Najaarsnota. Hij noemde vier punten, waaronder de Covid-aanpak en het vermogensbeheer.

Covid-aanpak
Lang niet alle middelen van de Covid-gelden zijn al besteed, maar met de tweede golf verwachten we nog meer aanvragen. Mocht er meer nodig zijn dan lezen we graag ook de voorstellen.

“Wij vinden het heel fijn om te horen dat er een gerichte regeling voor dorpshuizen is. Juist in deze tijden is verbinding heel belangrijk en moeten we zorgen dat die sociale structuur in Gelderland overeind blijft.”

Vermogensbeheer
De grenzen van het doen van investeringen vanuit het rendement, vanuit opbrengsten dus, zijn dik bereikt. We kunnen er niet onbeperkt uit uitlenen en ook niet onbeperkt uit uitnemen. Dus we zullen echt naar een nieuwe benadering moeten als provincie in de komende jaren.

Daarnaast hebben wij onze reserves doorgelicht en daar is een enorm bedrag uitgekomen. Het gemak waarmee, geeft aan dat er lucht zit in onze reserves. Die lucht moet je eruit halen. Dat doen mensen thuis ook met hun verwarmingssysteem. Dan houd je een comfortabel huis. Wij moeten een comfortabele begroting hebben door regelmatig onze reserves door te lichten. In het vervolgvoorstel is dan ook gezegd: we gaan continu monitoren en één keer per vier jaar doen we het nog een keer extra. Een goede toezegging! Laten we daar mee doorgaan. Hier zit voor de toekomst de knop waar we aan kunnen draaien om extra middelen te vinden voor nieuwe prioriteiten.

Toezicht
Dit is eigenlijk een kerntaak vanuit de provincie, met name op de gemeentefinanciën. In de najaarsnota stond een wat verontrustende zin die erop kon lijken alsof wij wat minder toezicht zouden gaan houden op de gemeentefinanciën. Gelukkig is dat nu aangepast. Het blijft zo dat gemeenten met een deugdelijke begroting moeten komen die structureel sluitend is. We staan als provincie naast de gemeenten, denken met ze mee. Leveren zelfs maatwerk waar dat nodig is, maar we moeten tegelijk niet wegkijken als gemeenten met slechte begrotingen komen. Als dat in beeld is kun je nagaan met elkaar wat nodig is.

CDA is blij met de stappen die gezet worden om de documenten van de P&C cyclus nog compacter te maken en de begroting door te ontwikkelen.

Wat betreft de motorrijtuigenbelasting en de opcenten: dit lijkt een soort jojo. De ene keer meer opbrengsten, dan valt het weer tegen. Kunnen we die jojo er uit halen?

CDA heeft ingestemd met de najaarsnota.

Nieuws