Skip to main content

Najaarsnota: provinciale steun voor dorpshuizen

By 07-10-2020Nieuws

Bert Komdeur sprak vandaag namens het CDA over de najaarsnota van de provincie. Hij riep op tot het vaker doorlichten van de reserves. En sprak tevredenheid over de extra steun vanuit de provincie voor de Gelderse dorpshuizen. Hij stond stil bij vier punten: het financiële perspectief, de vrijval van reserves, de aanpak van Covid en het toezicht op gemeentefinanciën. Hieronder een verkorte weergave van zijn bijdrage.

Financieel perspectief: we moeten scherper aan de wind varen
Het structureel perspectief komt negatief uit, onder meer door de motorrijtuigenbelasting. Structurele tekorten moeten we structureel dekken. Hoe gaan we dat doen?

Onze incidentele ruimte is steeds meer langjarig belegd. Hoe structureel is eigenlijk de incidentele ruimte? Er is niet zoveel ruimte meer en we moeten gaan nadenken. Ons stamkapitaal waar we jarenlang veel mee hebben kunnen doen, staat onder druk. We moeten ons gaan herbezinnen hoe we meer rendement krijgen. Deze discussie willen wij graag verder voeren bij de begroting of bij de midterm review. Het wordt krapper. Het is niet alleen varen op zicht, maar we moeten ook scherp aan de wind varen. We zullen echt keuzes moeten maken, hoe we ook de komende 10 tot 20 jaar uit de incidentele middelen de goede dingen voor Gelderland kunnen doen.

Reserves: vaker ontluchten
Het CDA heeft antwoord gekregen op vragen over de vrijval van reserves. Bij mobiliteit en bij natuur lijkt best wat lucht in de begroting te zitten. Bij een verwarming ga je dan ontluchten, anders functioneert de verwarming niet goed meer. Het is goed dat die lucht er uit is gehaald, maar daar moeten we niet 4 jaar mee wachten. Wat ons betreft moeten we dit ieder jaar doen, of anders om de twee jaar. Kan er geen lucht uit, moet er niet afgeschaald worden?

Covid-aanpak en steun voor dorpshuizen
Complimenten voor de aanpak van Covid. We zien wel dat de helft van de middelen nog niet is besteed. En vragen ons daarom af of we die nog gaan besteden of moeten we die anders inzetten? Het CDA wil graag een aparte route blijven houden voor de Covid aanpak komende tijd, zoals begonnen in maart. Niet alleen over de aanpak, maar ook door in gesprek te blijven over de verantwoording.

CDA is blij dat de dorpshuizen een extra steunpakket krijgen van de provincie bovenop andere regelingen van het Rijk. (Het CDA vroeg in juni ook aandacht voor de positie van dorps- en buurthuizen)

Toezicht op gemeentefinanciën blijft van belang
De positie van veel gemeenten is zorgelijk. Wij lazen een passage die de indruk geeft ‘we zullen dat ietsje minder scherp gaan doen’. Dat is wel het laatste wat CDA wil: het toezicht versoepelen. We moeten eerlijk in beeld moeten blijven houden hoe het is gesteld met de financiële positie van alle Gelderse gemeenten. Als dat preventief toezicht moet zijn dan moeten ze dat ook krijgen. Ook hoe eventuele korten zijn gedekt.

Aanpak gevaarlijkste kruispunt van Gelderland
We hadden nog wel graag een beschikbaarstelling gezien voor de aanpak van een gevaarlijk kruispunt in Gorssel. Het gevaarlijkste kruispunt in Gelderland op de N346. U kondigt wel aan dat er in november waarschijnlijk een rijkssubsidie komt om dit aan te pakken. Houd u ons goed op de hoogte dat dit gaat worden aangepakt.

CDA kan instemmen met de Najaarsnota.

Nieuws