Skip to main content

Vaststelling inpassingsplan N318 Varsseveld-Winterswijk

By 12-06-2024Nieuws
Provinciale Staten hebben ingestemd met het inpassingsplan N318 Varsseveld-Winterswijk. Dit inpassingplan ziet erop toe dat er op twee plekken in totaal vier landbouwpasseerhavens worden gerealiseerd op het traject Aalten-Varsseveld. Het CDA is blij met dit inpassingplan omdat de verkeersveiligheid wordt vergroot. Landbouwverkeer kan in de toekomst veilig gepasseerd worden terwijl de doorstroming verbeterd wordt. Daarnaast zal landbouwverkeer niet meer over B wegen of door kernen hoeven te rijden. Dat levert namelijk onveilige situaties op tussen het steeds groter wordende landbouwverkeer en de kwetsbare verkeersgroepen die zich daar ook verplaatsen. Op de N wegen kan in de toekomst landbpouwverkeer veilig samen met het autoverkeer. Door de landbouwpasseerhavens zullen er minder gevaarlijke inhaalmanoeuvres gestart worden.
Nieuws