Skip to main content

Actualisatie 8 omgevingsverordening

By 15-12-2021Nieuws

Ter bespreking in de Staten was ook ‘Actualisatie nummer 8 van de omgevingsverordening’. Een ingewikkeld onderwerp, die omgevingsverordening zo gaf woordvoerder Bea Schouten aan. Maar ook een onderwerp dat heel erg ingrijpt in onze leefwereld. Een gezonde, veilige en groene leefomgeving is van groot belang. In zo’n verordening zitten altijd veel besluiten die inwerken op onze omgeving, bijvoorbeeld als het gaat om windmolens, zonneparken.

Woordvoerder Ruimtelijke Ordening Bea Schouten ging in op een aantal punten.

Zonneladder
In de verordening is een zonneladder verwerkt. CDA Statenlid Bertine van Hooff heeft zich hier steeds hard voor gemaakt. CDA hecht er veel waarde aan dat deze altijd door gemeenten gebruikt wordt voor ruimtelijke afwegingen ten aanzien van zon. Mocht de provincie gaan denken dit onvoldoende gevolgd wordt wil het CDA dat GS doorpakt en gemeentes aanspreekt.

Windmolen verkenningsgebieden
Kaartjes die al sinds 2017 in de verordening staan gaan nu een extra betekenis krijgen door het RES proces. Initiatiefnemers doen ineens een beroep op deze kaartjes, ook als het niet in een RES staat. Daarom wil het CDA aandringen op vaart in de vervolggesprekken naar RES 2.0. Voor ons is het erg belangrijk dat we proberen te voorkomen dat overheden tegenover elkaar komen te staan. En dat dreigt mede door deze kaart te gebeuren, bijvoorbeeld in Zutphen en Wijchen, waar de voltallige raad een brief heeft gestuurd naar aanleiding van initiatieven binnen die kaartjes.

Onrust rond waterwingebieden
Er is op het laatste moment een wijziging in de maandagsmail aangekondigd over agrarische bedrijven in waterwingebieden. Die kunnen wij nog niet goed duiden, zeker nu er ook onrust is van fruittelers over de waterwingebieden zoals ik al aangaf. Wat is de impact van deze wijziging vroeg Bea Schouten aan GS.

Woonagenda: maak mantelzorgwoningen en woningsplitsen mogelijk
Als laatste heeft het CDA de aandacht gevestigd op de woonagenda in de verordening. Opgenomen zijn de provinciale doelstellingen ten aanzien van wonen waar afspraken over gemaakt moeten worden. CDA krijgt steeds meer signalen dat er weinig mogelijkheden zijn voor mantelzorgwoningen en woningsplitsing bij gemeenten. Door als provincie in de gesprekken over de woonagenda’s te bekijken of dit thema voldoende meegenomen wordt krijgen we een beeld of dit ook serieus genomen wordt door de gemeenten. Dit vergroot de kans op daadwerkelijk afspraken en meer mantelzorg woningen en meer splitsingen. We zullen hier binnenkort op terug komen bij de bespreking van de woonagenda’s.

Nieuws