Skip to main content

Met olifantspoten door lokaal en provinciaal woonbeleid

By 29-01-2020Nieuws

Met olifantspoten door lokaal en provinciaal woonbeleid

door Bea Schouten statenlid CDA Gelderland voor ruimtelijke ordening, wonen en water.

Legaliseer wonen op vakantieparken zonder toekomst, dat was grofweg de essentie van de oproep van Daniel Koershuis (VVD kamerlid) en Jessica van Eijs (D66 kamerlid) vorig weekend. Koershuis en van Eijs geven aan dat we in Nederland 300.000 woningen tekort komen en elke oplossing moeten aangrijpen. Ze willen daar 40% van de parken voor benutten.

Vooropgesteld: ik ben blij met hun aandacht voor het probleem van woningtekorten, want dat is terecht. In Gelderland zijn er overal tekorten aan woningen, veel mensen hebben de grootste moeite om een geschikte woning te vinden. En dan is er ook nog de stikstof crisis, met vertragingen in de bouw als gevolg. Dus alle reden voor zorg.

Voldoende huizen voor iedereen is een belangrijk speerpunt voor het CDA Gelderland. Wij willen betaalbare woningen voor jong en oud, in de dorpen en steden en indien nodig rond de randen. We willen ruimte voor nieuwe woonvormen en flexibele concepten. De kamerleden roepen op tot het toelaten van wonen op recreatieparken. Erg onverstandig. Gelderland heeft nogal wat vakantieparken. Wij zijn niet voor niets recreatieprovincie nummer 1 van Nederland. De laatste cijfers over 2019: een groei met 6,1%, met name door overnachtingen in gehuurde accommodaties. En daar willen de kamerleden nu juist woningen van maken. Gaat dit plan de recreatie sector nekken?

Sinds 2013 draait het programma ‘Vitale Vakantie Parken’ op de Veluwe. Een samenwerking tussen ondernemers, gemeenten en provincie waarbij het hoofddoel is om een vitale vakantie sector te houden. Een deel van de 500 parken op de Veluwe is verouderd en moet gesaneerd, dit betreft naar verwachting 10-15% van de parken.  Binnen de aanpak is geen ruimte voor wonen, tenzij de gemeenten dit passend vinden. En daar zit ook de crux: gemeenten staan aan de lat om te bekijken wat lokaal passend is. En soms zijn dat omzettingen van parken naar woningen. Dat kan via een bestemmingsplan wijziging, of tijdelijk in de vorm van ‘pauze’ parken. Maar dit kan zeker niet bij 40% van de parken!.

Ook buiten de Veluwe wordt er soms gewoond op vakantieparken. De laatste jaren accepteren gemeenten dit niet langer. Recreatieparken zijn geen woonwijken. Daarom zijn veel burgemeesters handhavingstrajecten opgestart. Deze legaliseer oproep helpt daar niet bij. Er ontstaat nieuwe twijfel bij toch al onzekere bewoners en de burgemeesters staan straks met lege handen. Ga deze weg niet in. Recreatie moet recreatie blijven en wonen moet je op woonlocaties.

De problemen binnen de woningbouw zijn veel complexer dan de pleiters voor woningen op recreatieparken suggereren. We zijn gebaat bij duidelijkheid en doorpakken waarbij het initiatief moet liggen bij de gemeenten. Daar ligt de sleutel voor versnelling en voor maatwerk. CDA Gelderland wil gemeenten ondersteunen om volop op woningbouw in te zetten.

Pieter Heerma zei het recent: ‘De huidige wooncrisis vraagt om goed volkshuisvestingsbeleid’. Het bouwen van betaalbare woningen voor alle doelgroepen is een belangrijke overheidstaak. Wij als CDA Gelderland gaan daarvoor. En dan moet je niet met olifantspoten door lokaal en provinciaal woonbeleid stormen en moet je ons recreatie beleid met rust laten!

Nieuws