Skip to main content

Met Landschapsfonds Gelderland twee vliegen in één klap

By 07-10-2020Nieuws

Een fonds waaruit agrariërs een bijdrage krijgen als zij het landschap verzorgen en onderhouden. Dat is wat het CDA Gelderland voor ogen heeft.

De druk op onze ruimte is groot en neemt alleen maar toe. Daarom is het extra van belang zorgvuldig met deze ruimte om te gaan. Niet alleen saaie akkers langs rechte lijnen, maar een mooi en afwisselend boerenlandschap. Daarmee combineren we grote provinciale opgaven als de zorg voor biodiversiteit en de zorg voor voldoende voedselproductie. Het CDA wil daarom een publiek/privaat Gelderlandschapsfonds naar voorbeeld van de Ooijpolder en stelt daarover schriftelijke vragen aan het College van Gedeputeerde Staten.

Statenlid Arjan Tolkamp raakte enthousiast toen hij hoorde over de aanpak in de Ooijpolder, waar agrariërs zich inzetten om karakteristieke landschapselementen als hagen en houtwallen te behouden. In ruil daarvoor ontvangen zij een vergoeding. “Hiermee sla je twee vliegen in één klap. Een landschap dat er aantrekkelijk uit ziet en een boer die hiervoor wat geld ontvangt.” In het voorbeeld in de Ooijpolder is het mogelijk te recreëren, maar is ook gezorgd voor poelen en hagen waar dieren zich kunnen vestigen.

SV Ooijpolder

Nieuws