Skip to main content

Meer wij, minder ik: we gaan het gewoon doen!

By 14-06-2023Nieuws

Op 14 juni hebben 5 partijen: BBB, VVD, CDA, CU en SGP het Coalitieakkoord Gewoon Doen gepresenteerd. Het CDA Gelderland is trots op dit akkoord, waar veel echte CDA punten in terug te vinden zijn. In dit bericht willen we graag enkele resultaten met u delen. Uiteraard is het volledige akkoord na te lezen via onze website.

Leefbaarheid is de lijm van de samenleving en dus ook van dit coalitieakkoord. Een mens komt pas echt tot zijn recht in verbinding met anderen. Dat vraagt sterke gemeenschappen met een bloeiend verenigingsleven, voldoende voorzieningen en ontmoetingsplekken. De provincie ondersteunt de leefbaarheid in dorpen en steden door dorpen- én wijkendeals. Onze ambitie is groot! De komende 4 jaar willen we 100 deals sluiten. 100 initiatieven die de leefbaarheid gaan versterken.

Wij willen dat in ieder dorp een straat wordt gebouwd en in iedere stad een wijk. Zo zorgen we dat overal huizen worden gebouwd. Ouderen en jongeren moeten in hun eigen buurt kunnen blijven wonen. Gemeenten moeten daarvoor meer in positie worden gebracht. Zij weten het beste wat nodig is.

De provinciale wegen moeten veiliger. Voor voetgangers, fietsers en automobilisten. Daarom gaan we de komende jaren de 20 meest onveilige verkeerssituaties aanpakken. De keuze bereiden we voor samen met inwoners, scholen, gemeenten en organisaties als de Fietsersbond en Veilig Verkeer Nederland. Zo benutten we de lokale kennis en dynamiek.

We hebben ook veel geluisterd naar vragen en wensen van inwoners en maatschappelijke organisaties. Zo gaat er geld naar de voedselbank en de molens. En komen er toiletten in treinen.

Ook zijn wij trots op het feit dat onze Peter Drenth wederom plaats zal nemen in Gedeputeerde Staten. Als een bewezen verbinder krijgt hij een portefeuille waar hij die kracht goed kan inzetten. Een nieuw onderdeel zal de Programma aanpak Veluwe zijn. Op de Veluwe spelen de komende jaren grote uitdagingen. Bijvoorbeeld op het gebied van stikstof, droogte en energietransitie. Dat kun je niet los van elkaar. Vandaar dat Peter deze opgave op de Veluwe en de Gelderse Vallei integraal gaat aanpakken.

Zijn volledige portefeuille is:

  • Algemeen bestuur, lobby en sterk bestuur
  • Programma Aanpak Veluwe en Food Valley
  • Recreatie en Toerisme
  • Erfgoed en cultuur

De fractie zal worden gevormd door Daisy Vliegenthart, Diede Balduk, Arjan Tolkamp en Nick Bakker.

Nieuws