Skip to main content

Maidenspeech Diede Balduk over energieinfrastructuur

By 31-05-2023Nieuws

De energieinfrastructuur in Gelderland: hoe zorgen we dat we de komende jaren in staat zijn de energietransitie voort te zetten, voorkomen we verdere netcongestie. Diede Balduk voerde het woord op dit thema. Het was haar maidenspeech en dat betekent dat ze ook een wat breder betoog mocht houden. Hieronder de spreektekst van Diede.

Beste voorzitter, mede-Statenleden, leden van GS,

Aan mij vandaag de eer om voor het eerst vanaf dit spreekgestoelte te spreken.

Eer, dat is een woord wat ik de laatste weken vaker heb genoemd. Want wat een eer vind ik het, dat ik samen u allen mij de komende jaren mag inzetten voor de toekomst van onze Provincie. Ik heb er enorm veel zin in om samen, en in het bijzonder met mijn fijne fractie, aan de slag te gaan.

Het glas is bij mij altijd halfvol. Ik durf oprecht te zeggen dat ik rasoptimist ben. Ook in deze uitdagende tijd. Het is in een tijd waarin we van crisis naar crisis gaan en waarin je het als politicus soms zwaar hebt te verduren. Het is dan ook gemakkelijk om neerslachtig te worden, om het allemaal wat somber in te zien. Je moet haast wel gek zijn om in zo’n tijd de politiek in te gaan. En toch zijn wij allemaal zo ‘gek’’.

Vanaf deze plek spreek ik daarom ook mijn bewondering voor u allen uit en hoop ik dat we z’n allen zo lang mogelijk ‘gek’ blijven.

Want ja, er zijn genoeg zaken waar we onze handen vol van gaan hebben de komende jaren maar er zijn ook een tal van dingen die goed gaan en waar we trots op mogen zijn.

Nu ben ik dan wel een rasoptimist, ik ben ook een realist.

Ik besef ook wel dat ik hier echt niet de wereld ga veranderen. Maar deze rasoptimist en realist gaat de komende jaren er alles aan de doen om Gelderland nog mooier te maken dan dat het nu al is.

Zodat niet alleen mijn generatie van al het moois dat onze provincie heeft kan genieten maar ook zeker de toekomstige generatie.

Ik zet mij graag in voor een provincie waarin we naar elkaar omkijken, waarin we elkaar helpen en met elkaar samenwerken. Waarin het grotere belang boven het persoonlijke belang gaat. Een Gelderland waarin er ruimte is voor meer wij, minder ik. De provincie als steuntje in de rug want in onze Gelderse samenleving gebeuren al zoveel mooie dingen.

Onze inwoners, ondernemers en vrijwilligers weten heel goed wat er nodig is en hoe dingen opgepakt moeten worden maar hebben alleen af en toe dat zetje nodig om verder te kunnen. Daar zijn wij als provincie voor.

Dat brengt mij direct bij het onderwerp van de agenda. Voor ons ligt het beleidskader Energie-Infrastructuur met de bijbehorende energie-infrastructuurladder.

Om onze klimaatdoelstellingen te halen hebben wij een passende energie-infrastructuur nodig. Deze urgentie zien wij als CDA ook zeker. Wat ons betreft kan de provincie hierbij haar steentje bijdragen door de verschillende instrumenten in te zetten dan wel verschillende rollen aan te nemen zoals omschreven in het kader.

In de oordeelsvormende sessie heb ik al nadrukkelijk aandacht gevraagd voor de adviezen van o.a. VNO-NCW. Ik wil de gedeputeerde vragen om nadrukkelijk toe te zeggen dat bij de opstelling P-MIEK 2 de samenleving en het bedrijfsleven een nadrukkelijke rol krijgen.

De kracht van de samenleving en ondernemers dienen we beter te benutten als provincie.

Dank u wel.

Nieuws