Skip to main content

Maak maatschappelijke moestuin bij Voorthuizen mogelijk

By 01-09-2021Nieuws

Maatschappelijk initiatief om een moestuin naast de nieuwe rondweg Voorthuizen stuit op verzet bij de provincie. Maar de exacte reden blijft onduidelijk.

Langs de rondweg Voorthuizen ligt een stuk grond braak. Als we daar nou eens een moestuin van maken waarvan de opbrengst naar de voedselbank gaat, dachten verschillende mensen van Gereformeerde Gemeente en de Hervormde Kerk van Voorthuizen. Samen met het lokale en provinciale CDA droegen ze het initiatief aan bij de provincie. Helaas tot nu toe zonder resultaat.

Volgens de provincie zou dit stuk grond dienstbaar moeten zijn aan de rondweg en zouden er beperkende regels zijn.

Statenlid Bea Schouten: “Dan denk ik, jongens, laten we nou niet zo ingewikkeld doen. Zo’n mooi initiatief, op een stuk land waar nu niks mee gebeurt, daar kun je toch niet tegen zijn? Als CDA Gelderland verwachten wij dat een provincie kijkt naar wat wel mogelijk is in plaats van wat niet mogelijk. Én dat we initiatieven vanuit de samenleving toejuichen.”

Reden voor de provinciale fractie om schriftelijke vragen te stellen.

foto: vertegenwoordigers van lokale en provinciale CDA fractie en van de diaconieën van de Ger. Kerk en Hervormde Gemeente Voorthuizen) bij de rondweg Voorthuizen.

Nieuws