Skip to main content

Landschapsbeleid

By 02-02-2022Nieuws

Arjan Tolkamp is onze woordvoerder natuur en landbouw. Hij hield woensdag een mooi betoog over hoe het Gelders landschap invloed op ons heeft. Het ervaren van ons landschap geeft ons een gevoel van ’thuis komen’. Of zoals Arjan zegt ’thuus komen’. En agrariërs die meewerken om dat landschap te onderhouden moeten voor die diensten beloond worden. Een motie met die strekking werd aangenomen. Hieronder het verhaal dat Arjan hield.
———-
Spreektekst Arjan Tolkamp

Ons landschap is een resultante van eeuwenlange wisselwerking tussen de natuur en mens. Menselijk ingrijpen heeft gezorgd voor de prachtige Veluwe, de uiterwaarden en het waardevolle coulissenlandschap in de Achterhoek. Het CDA ziet het landschap niet als iets statisch. Klimaat- en weersinvloeden, maar ook menselijke ingrepen hebben het landschap gevormd tot wat het nu is.

De afgelopen bijeenkomsten heb ik namens het CDA regelmatig de focus gelegd op het verdrag van Florence. Dat verdrag bindt ons om landschap te integreren in onze provinciale plannen. Maar wat verstaat dit verdrag nou onder landschap? Landschap is een gebied zoals waargenomen door mensen, dat het resultaat is van de wisselwerking tussen menselijke en natuurlijke factoren.

Waargenomen Landschap is dus niet het domein van wetenschappers, politici, maar van inwoners, van u en mij. Landschap is wat je ervaart, beleeft, wat je verbindt en waar je thuis komt.

Complimenten aan de opstellers van de streekgidsen. Ik heb het met plezier gelezen, al was het maar omdat daar waar ik woon gewoon een aantal keren genoemd word. IJzerlo is een kleine buurtschap gelegen in een prachtig open essen landschap ontstaan door menselijk handelen, op een dekzandrug, 200.000 jaar geleden is die ontstaan, dat is ‘waor ik thuus kom’.

Landschap is dus van ons allemaal, maar we moeten wel voorkomen, dat het daardoor ook van niemand is. Dus wat moeten wij als provincie doen? Zorgen voor goede borging van landschap, dat doen wij via de omgevingsverordening. Door het onderdeel te maken van andere beleidsvelden. Daarom dienen wij mede met de VVD de motie “Landschap is overal” in. Bewustwording, betrokkenheid en monitoring, daar trekken wij samen op met de ChristenUnie in een motie. En in de al genoemde streekgidsen en de koepelgids zijn het karakter van het landschap en de kwaliteitsdoelen beschreven. En daarmee wordt het verdrag van Florence onderdeel van ons beleid.

Landschap is natuurlijk niet alleen natuur, maar ook de waterlinie en bijvoorbeeld het aanzicht van Zutphen. Toch associëren we landschap vaak met het buitengebied. En bijna 60% van dat buitengebied word beheerd door onze Gelderse boeren. Samen met overheden, TBO’s en particulieren zijn deze landeigenaren verantwoordelijk voor het gevoel van ‘thuus komen’. Het CDA heeft de afgelopen periode in diverse dossiers gepleit voor een landschapsfonds, na het voorbeeld van de Ooijpolder. Kortom, een fonds dat maatschappelijke diensten beloont. De gedeputeerde heeft ons toegezegd om rond de zomer met een statenbrief te komen over het door ons gewenste landschapsfonds. Samen met de SGP doen wij een voorstel om deze Statenbrief ook concreter te maken voor het landschapsbeleid.

Daarnaast dienen wij nu zelf een motie in, mede ingediend door VVD, SGP, ChristenUnie en 50plus. Waarin wij GS verzoeken:

Om zich in IPO verband in te zetten voor de realisatie, binnen het toekomstig Gemeenschappelijk Landbouw Beleid, van een rechtvaardige vergoeding voor groene diensten, die tevens een bijdrage levert aan het verdienmodel voor deze maatschappelijke diensten.

Landschap is iets wat je ervaart, wat je beleeft. Als ik naar een museum of de Zwarte Cross ga, moet ik entree betalen om te kunnen ervaren, beleven. Het CDA vindt dat iedereen landschap gratis moet kunnen ervaren, beleven, maar dat betekent niet dat de kosten voor het beheer bij enkelen moeten worden neergelegd. Daarom pleiten wij voor een landschapsfonds, daarom pleiten wij voor een rechtvaardige vergoeding voor groene diensten. En hopen wij uiteraard op brede steun uit de Staten voor deze motie.

De afgelopen jaren hebben mensen ons landschap herontdekt, al was het maar met ommetjes. Het CDA verwacht dat dit door dit landschapsbeleid de waardering nog meer toeneemt voor onze mooie Gelderse Streken. Zodat iedereen zich ‘thuus voelt’ in Gelderland.

Nieuws