Skip to main content

Landschapsbeleid Gelderland

By 20-01-2022Nieuws

Woensdag hebben de Staten gesproken over landschapsbeleid voor geheel Gelderland. Het CDA Gelderland is van mening dat de provincie verantwoordelijkheid moet nemen voor het Gelderse cultuurlandschap in zijn geheel en niet alleen voor bepaalde gebieden. Landschapskwaliteit is wat ons betreft integraal onderdeel van de provinciale programma’s. Wat het CDA betreft zijn regels nodig, maar wij zijn voorstander om ander aanvullende instrumenten in te zetten.

Ons landschap is een resultante van eeuwenlange wisselwerking tussen de natuur en mens. Het CDA ziet het landschap niet als iets statisch. Ook in de toekomst zal ons landschap veranderen. Dat betekent ook dat de waardevolle elementen beschermd moeten worden. Zo geven we invulling aan het rentmeesterschap.

Om onze landschapbeheerders te belonen heeft het CDA een motie omtrent vergoedingen aangekondigd en zullen we samen met anderen een motie omtrent ontlasten van gemeenten indienen.

Arjan Tolkamp

Nieuws