Skip to main content

Landbouwverkeer op provinciale wegen

By 26-10-2023Nieuws

Trekkers worden steeds vaker van provinciale wegen naar ventwegen verwezen. Met gevaarlijke situaties voor verkeer op ventwegen tot gevolg. Doorstroming van het verkeer zou het belangrijkste argument hiervoor zijn, volgens het CDA een verkeerde keuze.

Nick Bakker: “Voor het CDA is verkeersveiligheid het leidende principe als het gaat om mobiliteit. Zwaar landbouwverkeer door dorpskernen en over ventwegen vinden wij een slechte ontwikkeling. Wij vinden dan ook dat de provincie hierin een verkeerde afweging maakt.” Ventwegen worden veelal door fietsers gebruikt. Zij lopen grotere kans op ongelukken door trekkers en ander landbouwverkeer. Verkeersongelukken met trekkers zijn daarnaast ook nog vaak zeer ernstig van aard door het grote gewicht van dit soort voertuigen.

Een van de wegen waar dit probleem speelt is de Jan J. Ludenlaan (N846) in Heumen. Het landbouwverkeer moet hier dwars door het dorp Heumen rijden omdat trekkers niet op de N846 mogen rijden. Bakker: “Het landbouwverkeer van tegenwoordig kan een stuk harder dan voorheen. Verbanning van provinciale wegen is volgens ons dan echt niet altijd nodig. Wij pleiten voor maatwerk, waarbij verkeersveiligheid de boventoon voert”. CDA stelt daarom schriftelijke vragen aan Gedeputeerde Staten.

Nieuws