Skip to main content

Laat het buurtbusvervoer weer rijden

By 28-01-2021Nieuws

In het vragenuur van de Statenvergadering stelden GroenLinks samen met o.a. het CDA, vragen aan gedeputeerde Jan van der Meer over de trage gang van zaken rond het hervatten van het buurtbusvervoer. Een kleine reconstructie.

In maart 2020 kwam het buurtbusvervoer volledig tot stilstand. Dit omdat met deze busjes geen coronaproof vervoer mogelijk was. Eind oktober gaf de gedeputeerde aan dat de buurtbussen coronaproof gemaakt werden en dat dat tijd kostte. Verwacht werd dat de bussen weer zouden kunnen ergens tussen begin november en begin januari, afhankelijk van de regio. We moeten echter constateren dat een groot deel van deze buurtbussen nog steeds stil staat. Reden voor het CDA om nu helderheid te vragen aan GS. Kern van het betoog waren dan ook de vragen: waarom duurt het zo lang en wanneer rijden de bussen wel weer?

Gedeputeerde Jan van der Meer antwoordde daarop dat op dit moment techniek of materieel niet het probleem zijn. Alle bussen zijn coronaproof gemaakt. Het zit nu vast op de menselijke factor. Het betreft allemaal vrijwilligers. Door de nieuwe lockdown en de engelse variant van het virus kunnen veel vervoerders nog niet rijden. Alternatief is de buurtbustaxi voor hetzelfde tarief (OV tarief). Ze rijden nog wel in Renkum. Met de rest van de buurtbusverenigingen is afgesproken 2 februari af te wachten (persconferentie) zodat we weten of de lockdown nog door gaat of dat ze weer op kunnen starten of nog niet.

Hans van Ark stelde daarop een aanvullende vraag. CDA vindt buurtbussen een essentiële voorziening, juist in regio’s waar geen openbaar vervoer rijdt. Er zijn ongetwijfeld ook veel vrijwilligers die wel willen rijden. Zou het ook denkbaar zijn dat je niet tot zo’n collectief besluit komt maar dat je dat iets meer basis van individualiteit doet?

De gedeputeerde antwoordde daarop dat we afhankelijk zijn van de besluiten van de buurtbusverenigingen. Het zijn over het algemeen wat oudere mensen die als vrijwilliger op de buurtbus rijden. Wellicht willen zij dit op dit moment niet doen vanwege de risico’s. De gedeputeerde verwacht dat zij na de crisis het vervoer zullen hervatten aangezien het een zeer gemotiveerde groep vrijwilligers betreft.

Nieuws