Skip to main content

Laagvliegroutes Lelystad Airport nog niet van de baan

By 25-01-2023Nieuws

Er blijft sprake van laagvliegroutes rond Lelystad Airport. En ook in het naderingspunt voor Schiphol zijn geen wijzigingen opgetreden. CDA is hierover ontstemd en wil weten wat de vervolgacties zijn voor de provincie.

Woordvoerder luchtvaart Daisy Vliegenthart: “Met dit soort laagvliegroutes blijft opening van Lelystad Airport voor ons onbespreekbaar.”

Half oktober verscheen de voorkeursbeslissing Luchtruimherziening. Een langlopend en belangrijk proces met veel gevolgen voor onze inwoners en effecten op hun leefomgeving. Hoewel de provincie die zorgen eerder in het proces via een zienswijze kenbaar heeft gemaakt aan de betreffende ministeries lijkt er weinig mee gebeurd te zijn. Het CDA wil daarom weten wat vervolgstappen voor de provincie zijn.

Daisy Vliegenthart: “Het is inmiddels 3 maanden geleden dus ik wil graag horen of er contact is geweest met het ministerie en hoe de provincie en de partners in de regio aan kijken tegen de voorkeursbeslissing.” Ook zou er een groot participatietraject worden gestart. CDA wil weten wat de rol van de provincie is in dit proces, en welke vorm van participatie wordt gekozen. “Gaat het hier slechts aanhoren wat inwoners en ondernemers te zeggen hebben of wordt er echt geluisterd en kunnen er aanpassingen gedaan worden?” aldus Vliegenthart.

Schriftelijke vragen Luchtruimherziening

Nieuws