Skip to main content

Klimaatplan: zorg voor beleid t.a.v. draagvlak

By 10-02-2021Nieuws

Bertine van Hooff spreekt vandaag over het beleidsprogramma Klimaat. CDA is blij dat er stappen zijn gezet en ook gaan worden. Er is werk aan de winkel, het plan helpt hierbij. Een aantal opmerkingen van Bertine:

Participatie
Reeds eerder hebben we als CDA het belang van participatie aangegeven. Het Rekenkamerrapport wijst ook op dat belang. We hebben dan ook de gedeputeerde gevraagd of hij inderdaad in het provinciaal beleid regels gaat opnemen met betrekking tot draagvlak en inspanningen initiatiefnemers zoals door de Rekenkamer wordt aanbevolen?

Doorkijk 2050
Wat betreft het beleidsprogramma klimaat mist het CDA een doorkijk naar 2050. We moeten ons niet blind staren op de doelen van 2030, maar alvast kijken naar wat er nodig is op de weg naar 2050. Bijvoorbeeld als het gaat om de planning van infrastructuur. Kan zo’n doorkijk nog worden toegevoegd in het beleidsprogramma?

Gedragsverandering
Ook willen we meer aandacht voor gedragsverandering. Wij vragen veel van inwoners, hoe krijgen we ze zover dit te veranderen? Bij het ontwikkelen van aanvullend beleid zal kennis van gedragseffecten een belangrijke rol moeten spelen.

Last mile
Last mile discussie: vrachtwagens en busjes die de laatste kilometer tot aan de klant afleggen en daarmee voor relatief veel vervuiling zorgen. Hoe zit het op het platteland: hoe gaan we dit daar aanpakken?

Nieuws