Skip to main content

Klimaatadaptatie: regie op beheer en inrichting bodem nodig

By 07-07-2021Nieuws

Klimaatadaptatie gaat over de manier waarop we ons aanpassen aan veranderingen in het klimaat. Een voorbeeld daarvan zijn bijvoorbeeld de vele heftige regenbuien die zorgen voor overgelopen dakgoten en blank staande straten. CDA is dan ook blij met het programma klimaatadaptatie. Bertine van Hooff vroeg de gedeputeerde nog naar twee punten.

  1. Het is druk in de bodem en het wordt alleen maar drukker. Denk aan opslag van energie, drinkwaterwinning, bodemdaling, extra capaciteit die nodig is voor riolering en wateropvang. De Rekenkamer heeft aangegeven dat meer aandacht voor de drinkwaterkwaliteit moet komen. En dus is het nodig om de regie ter versterken bij de inrichting en het beheer van de ondergrond. Komt GS met een reactie op deze punten?
  2. De vele raakvlakken tussen de RES (regionale energie strategieën) en de RAS (regionale adaptatiestrategie). De koeltevraag is naar onzes inziens onvoldoende meegenomen in de RES-sen. Staan die beide programma’s: de RES en het Deltaprogramma ruimtelijke adaptatie in verbinding met elkaar? We zien graag hoe de provincie hier oog voor heeft, bijvoorbeeld in de vorm van verkoelend en warmtewerend bouwen en het combineren van groene daken en zonnepanelen ook in de communicatie naar onze inwoners.(foto: wikipedia, Tomas Sienicki)
Nieuws