Skip to main content

Kernenergie in de Gelderse energiemix vanaf 2030?

By 12-05-2022Nieuws

Na drie beeldvormende en oordeelsvormende vergadering was het nu aan de Staten: moet kernenergie een plek krijgen in de Gelderse energiemix na het jaar 2030? Woordvoerder energie Bertine van Hooff voerde het woord.

In het landelijk coalitieakkoord van december 2021 staat dat kernenergie een aanvulling op de energiemix kan zijn. Er is een grote opgave op het gebied van CO2 reductie en het energievraagstuk. Verdere beperking van fossiele brandstoffen is noodzakelijk. Zon- en windenergie hebben naast hun voordelen of nadelen. Hetzelfde geldt voor kernenergie. Veiligheid is daarbij voor het CDA een groot punt van zorg en daarmee is kernenergie voor ons geen oplossing waarmee de korte termijn stappen kunnen worden gezet.

Bertine van Hooff: De kans dat er iets fout gaat bij kernenergie is niet groot, maar de impact als er iets fout gaat is dat wel.

Dit kan wat het CDA betreft ook landelijk opgepakt worden. Er zijn bewegingen zichtbaar in provincies die met dit vraagstuk bezig zijn, al dan niet in samenwerking met het Rijk. Ons standpunt is dat we moeten wachten op het Rijk en de ontwikkelingen die daar spelen. Het Kabinet zet de benodigde stappen voor het bouwen van twee nieuwe kerncentrales.

Bertine verwoordde daarom nogmaals ons standpunt ten aanzien van kernenergie:

Kernenergie kan, op lange termijn, een bijdrage leveren in de energievoorziening in de toekomst.
Randvoorwaarden:
*een definitieve oplossing voor het afvalprobleem (niet meer afwentelen)
*een definitieve oplossing voor verbetering van de veiligheid.

Langer openblijven van de huidige kerncentrale in Borsele kan op korte termijn verlichting bieden (minder molens/ zonnepanelen).

Nu op korte termijn kernenergie geen bijdrage kan leveren aan het energievraagstuk is het realiseren van een kerncentrale in Gelderland voor ons dan ook niet aan de orde.

Nieuws