Skip to main content

Kan de energietransitie efficiënter?

By 09-03-2021Nieuws

Is draagvlak wel realistisch als niet naar de haalbaarheid en betaalbaarheid van maatregelen wordt gekeken? Dat is de vraag die het CDA het college van Gedeputeerde Staten stelt. Het gaat volgens het CDA over het totaal van de maatregelen die de komende tijd genomen worden. Daarbij moet ook naar de kosten en het ruimtebeslag worden gekeken.

Bij de publicatie van het jaarverslag van Alliander vroeg CEO Maarten Otto aandacht voor de uitvoerbaarheid van de energietransitie.[1]. Hij claimt dat door de focus op draagvlak de haalbaarheid en betaalbaarheid van de energietransitie uit het oog wordt verloren. Het zou leiden tot opties die veel meer ruimte in beslag nemen en met hogere kosten.

Het CDA heeft al langere tijd gepleit voor een energietransitie die haalbaar en betaalbaar is. De manier waarop nu naar draagvlak wordt gekeken is volgens het CDA te eng. Statenlid Bertine van Hooff-Nusselder: “Je ziet nu vaak dat draagvlak zich vooral focust op één concreet project zoals een zonnepark, maar dat is volgens ons maar een deel van de discussie. Ook haalbaarheid, realistische plannen en betaalbaarheid zouden moeten worden meegenomen in de discussie rond draagvlak.” Statenlid Daisy Vliegenthart vult aan: “We willen dan ook graag van GS weten hoe in de maatregelen in de RES-sen naast draagvlak haalbaarheid en betaalbaarheid is meegenomen.” Het CDA heeft daarom schriftelijke vragen aan het College van Gedeputeerde Staten gesteld.

2021-03-03 SV energietransitie haalbaar en betaalbaar, mét draagvlak

[1] https://www.alliander.com/nl/nieuws/in-energietransitie-naast-draagvlak-ook-sturen-op-betaalbaarheid-en-haalbaarheid/

Nieuws