Skip to main content

Jaarstukken 2020

By 26-05-2021Nieuws

De jaarstukken 2020. Onze financiele woordvoerder Bert Komdeur richtte zich op drie punten: meer aandacht voor de herstelfase van Covid, zorg voor een beter rendement op ons stamkapitaal en geef ons inzicht in de reserves van de provincie.

Algemeen beeld: de mist trekt op
CDA is positief over de snelle reactie in de vorm van Covid hulp richting gemeenten. Er is bewonderenswaardig veel gedaan. We merken wel dat de Covid verantwoording terug gaat naar de Planning & Control documenten, maar wij wachten nog wel op de herstelfase. We kunnen weer varen op zicht. Maar hoe gaan we nu verder? Wat is er gebeurd met onze detailhandel, onze kantoren, het meer thuis werken, het wellicht verder van je werk wonen. Hier spelen processen die soms in een stroomversnelling zijn gekomen. Daar moet een follow-up voor komen. Waar komt de herstelfase en hoe moeten we inspelen op nieuwe trends?

Financiële positie: hoe zorgen we voor meer rendement?

Bert Komdeur: onze financiële positie is onverminderd sterk, maar ook onderhevig aan enige betonrot.

Wij leven veel van ons rendement op ons stamkapitaal. Dat was in 2010 zo’n 4%. De prognose is dat deze in 2025 naar 0,53% is teruggelopen. Op 4 miljard is dat een enorm bedrag. Ons rendement droogt dus steeds verder op. CDA heeft eerder al aandacht gevraagd voor een beter rendement op ons stamkapitaal, een besluit volgt later dit jaar. Het is goed dat we hier nog een verdiepingsslag op gaan maken. Want je kunt straks volgens 600 miljoen investeren in Alliander. Maar je kan wellicht in plaats daarvan ook 600 miljoen in Volkshuisvesting stoppen. En zo zorgen voor extra woningen met een middellage huur met een rendement van zo’n 5%. Dan hebben we financieel rendement en maatschappelijk rendement in de vorm van extra woningen. CDA heeft daarom GS gevraagd dit traject verder te verkennen.

Informatiepositie
Deze wordt steeds beter, daar zijn mooie stappen gemaakt die leiden tot concretere en compacte verslaglegging. Dat vinden wij belangrijk. PS geeft geld aan GS. Daarvoor terug krijgen we informatie. Dat hebben we nodig om te controleren en bijstellen. Hoe zit het met onze reserves en de samenstelling van onze reserves? Welke verplichtingen liggen er nu onder de reserves?

Bert Komdeur: Onze reserves zijn nog teveel een blackbox. We missen een overzicht.

Als we scherper aan de wind moeten gaan varen dan moeten we wellicht keuzes gaan maken dan willen we de juiste informatie hebben. We moeten toch zo’n overzicht kunnen krijgen? Welke verplichtingen zijn we aangegaan, wat is de vrije ruimte?

Nieuws