Skip to main content

Interpellatiedebat Scherpenzeel

By 13-10-2021Nieuws

Op 6 juli nam Provinciale Staten van Gelderland een besluit over de herindeling van CDA Gelderland. Onze overwegingen toen hebben we met u gedeeld.

Begin oktober heeft de minister besloten om het herindelingsadvies van Gelderland niet over te nemen. En daarmee komt het herindelingsproces tot een einde.

Dinsdagavond 12 oktober was daar een extra Statenvergadering over: een interpellatiedebat van 5 oppositiepartijen over het besluit van de Minister. Een besluit wat ons als CDA Gelderland onverwacht is gekomen. Wij hadden een andere uitkomst voor ogen.

Maar nu moeten we vooruitkijken. De provincie en de betrokken gemeenten zullen een manier moeten vinden om de verhoudingen weer te normaliseren. Dat vraagt niet alleen tijd maar ook een wil van alle betrokken om dichterbij elkaar te komen. Wij hopen oprecht dat alle betrokkenen zich willen inspannen om vanuit het belang van de inwoners denkend en handelend een begaanbaar pad zullen vinden om verder te gaan met de versterking van de bestuurskracht. Of dat zal betekenen dat in de toekomst Scherpenzeel zelfstandig zal blijven ligt zal moeten blijken.

Voor de volledigheid hebben we de Spreektekst Gerhard Bos Interpellatiedebat Scherpenzeel toegevoegd. Hij heeft deze anders uitgesproken dan hier staat maar de lijn is ongewijzigd en geeft een beeld van de afwegingen die wij hebben gemaakt als fractie.

Nieuws