Skip to main content

Provinciale Staten stemt in met inpassingsplan N825

By 10-04-2024Nieuws

Provinciale Staten Gelderland heeft met steun van het CDA het inpassingsplan voor de N825 vastgesteld. In de ogen van het CDA is het inpassingsplan de juiste manier om het landbouwverkeer veilig over deze weg te laten gaan. Dat komt door de geplande passeerhavens. Daardoor hoeft het landbouwverkeer niet meer door de dorpen en over B-wegen waar zich ook kwetsbare groepen begeven. De passeerhavens zorgen ervoor dat andere gebruikers van de provinciale weg geen gevaarlijke inhaalmanoeuvres gaan uitvoeren. Dit plan past in de lijn van het CDA omdat we hier eerder ook al vragen over hebben gesteld. Het CDA is blij dat Gedeputeerde Staten hier in de praktijk nu aandacht aan geeft.

Nieuws