Skip to main content

Inpassingsplan Veerhaven Ochten

By 21-06-2023Nieuws

Nick Bakker is als woordvoerder Ruimtelijke Ontwikkeling woordvoerder op het inpassingsplan Veerhaven in Ochten. Vandaag voerde hij het woord over dit stuk in oordeelsvorming.

Bakker gaf aan dat het CDA erg positief is over het inpassingsplan. Door het inpassingsplan goed te keuren kan de oude veerhaven in Ochten zich ontwikkelen tot een plek waar ruimte is voor recreatie en toerisme maar ook voor natuur. Het CDA is blij met deze ontwikkeling omdat het kansen biedt voor Ochten en omgeving en daarnaast laat zien dat recreatie en natuur goed samen kunnen.

Het CDA heeft zich altijd ingezet voor de verschillende veerverbindingen en deze ontwikkeling, in de vorm van het opknappen van een oude veerhaven, kan kansen bieden voor de toekomst in het waterrijke Rivierenland. Bakker stelde de gedeputeerde daarnaast nog een vraag met het oog op toekomstige woningbouw en toenemende mobiliteit.

Nick Bakker: De druk op infrastructuur neemt toe en meer als een vrije gedachte, in de geest van dit plan, zou ik de gedeputeerde willen vragen of zij in de toekomst mee zou willen denken over een herleving van de oude veerverbinding?

Nieuws