Skip to main content

Implementeer snel zonneladder en schep duidelijkheid

By 01-10-2020Nieuws

Een zonneladder die duidelijk een afwegingskader geeft waar je zonnepanelen moet leggen. Dat is waar het CDA voor pleit. Er is op dit moment geen goed instrument dat richting geeft in de keuze van de locatie van de zonnepanelen.

Er ligt een grote opgave op het gebied van energietransitie en klimaatadaptatie. Vaak wordt hierbij gekozen voor zonnepanelen. Grote vraag daarbij is waar deze panelen moeten komen te liggen: op daken, op landbouwgrond, op industrieterreinen. Door een zonneladder te hanteren geef je aan welke locatie het eerste gebruikt moet worden. Zo voorkom je verrommeling van het landschap.

In het coalitieakkoord van de provincie wordt de zonneladder van de Gelderse Natuur en Milieu Federatie (GNMF) richtinggevend genoemd. Statenlid Bertine van Hooff-Nusselder: “Ik wil dan ook graag weten of deze ook daadwerkelijk wordt gebruikt door de provincie. En of we dat ook monitoren.” CDA ziet graag dat in eerste instantie daken van bedrijven op industrieterreinen worden volgelegd voordat grote zonneparken op productieve landbouwgrond of in natuurgebieden worden gebruikt. CDA wil voorkomen dat te snel voor de makkelijke keuze van grote zonneparken wordt gekozen als dat niet nodig is. “Laten we zuinig omgaan met ons mooie landschap en de toch al grote druk op onze schaarse ruimte niet nog groter maken” aldus Van Hooff.

SV Implementatie zonneladder

Nieuws