Skip to main content

Houd het landelijk gebied vitaal en leefbaar

By 05-07-2023Nieuws

Hoe houden we ons buitengebied leefbaar? Door middel van voorzieningen. Maar alleen voorzieningen zijn niet voldoende zo gaf Arjan Tolkamp dinsdagavond aan. “Leefbaarheid ontstaat daar waar mensen aanwezig zijn, daar waar mensen zich verenigen.”

Bijdrage Arjan Tolkamp bij Vitaal Landelijk Gebied Gelderland

Arjan diende een motie in met het volgende dictum:

Verzoeken GS:

  • een communicatieplan op te zetten voor direct betrokkenen en alle Gelderlanders over het
    VLGG-beleid ten einde het draagvlak (en eigenaarschap) voor dit Gelderse beleid te
    versterken;
  • dit plan in afstemming met gemeenten en waterschappen op te stellen;
  • PS jaarlijks te infomeren over de voortgang.En gaan over tot de orde van de dag.

Tevens diende het CDA twee andere moties mee in:

Motie 23M29, BBB e.a., Perspectief
Motie 23M30, VVD e.a., Motie Regie op innovatie

Nieuws