Skip to main content

Hoofdlijnenbrief kabinet stikstof wekt onrust en verwarring

By 20-04-2022Nieuws

De brief van minister Van der Wal (Stikstof) zou voor antwoorden moeten zorgen, maar roept juist veel nieuwe vragen op. De voorgestelde aanpak kan daarnaast grote gevolgen hebben voor de Gelderse Maatregelen Stikstof (GMS), de Gelderse aanpak waarin tientallen belanghebbenden samenwerken aan de problemen rond stikstof. De CDA fractie heeft dan ook veel vragen over het effect van het rijksbeleid op die GMS.

De brief van minister Christianne van der Wal, waarover veel beroering ontstond, verscheen op 1 april. Statenlid Daisy Vliegenthart verwijst naar de jarenlange onzekerheid waarin PAS-melders verkeren: “Als je zo lang in onzekerheid zit, dat vreet echt aan je. Voor deze groep moet in onze optiek daarom legalisering komen.” Vliegenthart wil weten wanneer de PAS-melders eindelijk duidelijkheid en daarmee ook zekerheid over hun toekomst krijgen. “En op welke manier de provincie die duidelijkheid nog sneller kan bieden” aldus Vliegenthart.

In april/mei gaat het Rijk met provincies richtinggevende doelen voor ruimtelijke verdeling van stikstofreductie afspreken. De rol van de volksvertegenwoordiging wordt hier echter niet genoemd. De CDA fractie vindt dat Provinciale Staten gepasseerd worden en wil weten hoe de gekozen Statenleden betrokken worden in dit proces.

De CDA fractie maakt zich tevens zorgen op de grote focus op de Kritische Depositie Waarden (KDW), vooral als het gaat om economische ontwikkelingen in Gelderland. Het Rijk heeft daarnaast een transitiefonds van 25 miljard euro ingesteld om de doelstellingen uit de brief van de minister te kunnen realiseren. Gelderland heeft een veel grotere opgave dan andere provincies. Daisy Vliegenthart wil daarom ook van GS weten of een evenredig deel van dat fonds voor Gelderland bedoeld is.

Schriftelijke Vragen Hoofdlijnenbrief kabinet Stikstof

Nieuws