Skip to main content

Hoe houden we het Openbaar Vervoer toekomstbestendig?

By 12-05-2022Nieuws

Het openbaar vervoer staat onder druk. En daarmee is een bedrag gemoeid van 46 miljoen euro, structureel. Dit gaat nog maar over 1 concessie. Er lopen in totaal 3 concessie in de provincie Gelderland. Als je dat doorrekent kan het gaan om bedragen van zo’n 150 miljoen. Ongeveer de helft van de provinciale begroting.

Met deze woorden schetste woordvoerder mobiliteit Hans van Ark in een notendop de omvang van het probleem van de toekomst van het Gelderse openbaar vervoer. De oorzaken hiervan zijn duidelijk:

  • Minder reizigers
  • Hogere brandstofprijzen
  • Gestegen loonkosten

Korte termijn: niet afwachten, maar actie
Er moet dus iets gebeuren. Wat er moet gebeuren, daar wordt over nagedacht. Maar daar wordt wel erg veel tijd voor ingeruimd zo vindt de CDA fractie. De tweede noodconcessie loopt tot medio 2026. Hebben we echt zo lang tijd nodig om alles voor elkaar te krijgen? Volgens de CDA fractie moet dat anders kunnen. Zouden we niet bij de verlenging van de noodconcessie de resultaten van de discussie waar we volgende week woensdag al aan beginnen die resultaten niet mee kunnen nemen zodat we dat bedrag substantieel naar beneden kunnen brengen. En dus niet nu al zeggen dat we tot medio 2026 niks kunnen veranderen aan die noodconcessie die nu verleend wordt. Van Ark vroeg hierop een toezegging van de gedeputeerde. De gedeputeerde zegde dit toe, maar gaf wel aan dat er beperkingen zijn in het financiele effect.

Lange termijn: het móet anders
Voor de lange termijn wil de CDA fractie dat er systematisch gekeken wordt naar een andere opzet van het openbaar vervoer.

Hans van Ark: Voor de lange termijn is het huidige systeem van openbaar vervoer niet houdbaar.

Er moet een betere afstemming komen met alle aanbieders op dit terrein, zoals buurtbussen, leerlingenvervoer, deelauto’s enzovoort. Laten we opnieuw nadenken hoe we tot een houdbaar systeem van openbaar vervoer kunnen komen.

..

Nieuws