Skip to main content

Het laatste agendapunt: de eindbalans

By 09-02-2023Nieuws

Na een marathonvergadering van 14 uur (verdeeld over twee dagen) kwam woensdagavond 8 februari het laatste agendapunt aan de orde: de eindbalans. Een document dat terugblikt op de afgelopen 4 jaar. Onze fractievoorzitter Gerhard Bos blikt terug.

Voorzitter, hebben we tijd of hebben we klokken? Als je tijd hebt, ervaar je ruimte om keuzes te maken. Als je een klok hebt, dan word je gejaagd. Dan verlies je jezelf zonder na te denken over wat je kunt doen met die ruimte die je hebt.

We leven in een tijd die onder hoogspanning staat. Mensen worstelen met vragen als: hoe zit het met een woning voor mijn kinderen, verkeersveiligheid, hoe duurzaam is onze omgeving, hoe leefbaar onze gemeenschap. Wat gebeurt met voorzieningen om ons heen, winkels? Kunnen we die straks nog gebruiken? Zijn we echt nog bezig met de ander? Hebben we oog voor elkaar? Gaat het om kwaliteit of kwantiteit? Gaat het om een systeemwereld of een leefwereld? Gaat het om meer wij of meer ik? Wat het CDA betreft gaat het over meer wij minder ik. Meer Rijnlands denken en niet de gevolgen van die keuzes afwentelen op anderen. Duurzaamheid in de klassieke betekenis van het woord. Niet om polarisatie maar verbinding. Dat zegt altijd iets over de een en de ander, wat gebeurt daar tussen? Wanneer zien we elkaar echt?

Laten we ook benoemen wat nog niet zo gelukt is. Hebben we verkeersveiligheid nu echt verbeterd? We zijn nog lang niet klaar. En waterstof: hoe gaan we daar goed mee om? Hoe ga je om met participatie, hoe betrek je mensen daar bij? We blijven ons verbazen over de mate van inzicht in de begroting. Het wordt beter, maar kunnen we nu echt zegen dat we ons budgetrecht als Staten goed kunnen uitoefenen? Want dat is fundamenteel voor ons werk.

Bestemmen en besteden. Gelderland heeft een unieke positie dat we kunnen investeren in heel veel mooie dingen voor Gelderland. Maar komt het ook daadwerkelijk tot realisatie? Zonder dat geld uitgeven een doel op zichzelf wordt. Als je gaat kijken naar wat we allemaal gedaan hebben dan hebben we allemaal op onze eigen manier kunnen werken aan een mooier, veiliger en beter Gelderland. Waar het prettig wonen en werken is, waar mensen mee kunnen doen.

Heb je tijd of heb je een klok? Neem je de tijd om na te denken of laat je het overkomen? Ik wens de nieuwe Staten en organisatie heel veel mooie momenten toe de komende jaren. Laten we trots zijn op wat we allemaal voor elkaar krijgen. Mensen maken Gelderland tot wat Gelderland is: een prachtige plek om te wenen en leven.

Nieuws