Skip to main content

Het Gelderse subsidiehuis in de steigers voor een grondige verbouwing. Helpt u mee?

By 16-01-2020Nieuws

door Bert Komdeur, Statenlid CDA Gelderland

Het vereenvoudigen van de Gelderse provinciale subsidieverlening is een hot item. Niet in de laatste plaats door de aandacht die het CDA bij voortduring vraagt voor een simpele, snelle slagvaardige subsidieverlening. Al eerder bereikten ons veel signalen dat het aanvragen van subsidies zeer moeizaam gaat en bovendien ook voorzien is van allerlei complexe controle regels.

Ons speerpunt wordt inmiddels breed gedragen. Het college van gedeputeerde staten heeft reeds diverse verbeteracties ondernomen om aanvragen simpeler en sneller aan te pakken en af te handelen. Er is sprake van een heuse verbouwing van ons Gelderse subsidiehuis. Subsidieverlening is binnen de provincie Gelderland een heel belangrijk instrument om bepaalde doelen gerealiseerd te krijgen. 35 %, oftewel ca 237 miljoen van onze Gelderse provinciale uitgaven , worden gedaan door middel van het vertrekken van subsidies

We hebben het dus wel ergens over! Bij de verbouwing van het subsidiehuis gaat het onder andere over het makkelijk digitaal aanvragen van subsidies. Iets wat wij als CDA van harte ondersteunen. Maar je kunt nog zo mooi een digitaal loket maken, als de aanvraag procedure is voorzien van allerlei ingewikkelde en vaak ook overbodige regels, dan helpt de digitalisering ook niet echt, maar kan het meer als “window dressing” worden gezien. Dat zal ook niet gebeuren. Daarom dat de provincie Gelderland momenteel bezig is het totale subsidiehuis door te lichten en aan te passen gericht op vereenvoudiging van de aanvraag aan de voorkant en minder overbodige controle aan de achterkant.

We moeten ook naar onze eigen rol als Provinciale Staten durven kijken. Als wij onduidelijke doelen stellen, dan nemen de regels toe alsook de nodige al dan niet overbodige controles. Durf ook meer uit te gaan van vertrouwen. Met name ook bij de kleinere subsidies. Juist daar kunnen we op korte termijn de eerste concrete resultaten boeken gericht op versimpeling en versnelling.

De verbouwing van het subsidiehuis is sowieso urgent, aangezien de Rekenkamer Gelderland Oost nogal wat gebreken constateerde. Met name de doeltreffendheid van onze subsidieverlening kan niet goed worden gemeten. Dat komt ondermeer door de complexe en vaak ook onduidelijke kaderstelling aan de voorkant.
De verbouwing is in volle gang. Als CDA-Statenfractie bewaken wij dit speerpunt, zodat onze inwoners en onze partners in Gelderland in de komende tijd simpel, slagvaardig en snel de subsidies op eigentijdse wijze kunnen aanvragen, waarvan we tegelijkertijd kunnen vaststellen dat die daadwerkelijk bijdragen aan onze provinciale doelen. Help ons mee bij deze verbouwing en geef ons uw tips of zaken waar u tegen aanloopt!

Tenslotte, we willen een subsidiedienstverlening dichtbij mensen. Digitaal is prima, maar naast de andere gangbare aanvraagkanalen. Toegankelijk voor iedereen.

Nieuws