Skip to main content

Handhaving en toezicht in natuurgebieden

By 27-02-2019Nieuws

Op de agenda van de laatste Statenvergadering van deze periode stond onder meer de handhaving en het toezicht in natuurgebieden. In 2017 dienden de Staten motie 17m58 in om tot een plan van aanpak te komen om de veiligheid en het toezicht in het buitengebied te verbeteren. Het CDA is voorstander van betrokkenheid van de Wild Beheer Eenheden (WBE) bij dit toezicht en handhaving. WBE vrijwilligers steken vele tijd in het buitengebied. Zij kijken, nemen waar, en signaleren. Bijvoorbeeld als het gaat om gedumpt afval, drugsproductie of afval, stroperij of andere misdaden.

In de commissievergadering heeft het CDA al aandacht gevraagd voor de bijdrage die de WBE zelf moet betalen om een pilot te gaan draaien met 2 vrijwilliger BOA’s (buitengewoon opsporingsambtenaar). Statenlid Engelina van Steenbrugge: “Wij vinden dat het niet de bedoeling kan zijn dat vrijwilligers, die zich al kosteloos inzetten voor ons landschap, ook nog voor hun eigen bijdrage moeten gaan zorgen. We zijn dan ook blij dat de gedeputeerde goed heeft geluisterd naar onze geuite zorgen hierover.”

Het is goed te lezen in de vervolgstatenbrief dat de toezegging is gedaan dat de WBE’s niet zelf hoeven op te draaien voor de kosten van de inzet voor vrijwillige boa’s mocht het niet lukken om bijdragen van derden op te halen tijdens de pilot.

We vinden het tevens een mooie geste dat de provincie een bijdrage zal leveren om met de WBE’s gezamenlijk naar opdrachtgevers te zoeken. Het CDA heeft ingestemd met het voorstel subsidie handhaving en toezicht in natuurgebieden.

Nieuws