Skip to main content

Halverwege: terugblikken en vooruitkijken

By 17-02-2021Nieuws

In het coalitieakkooord “Samen voor Gelderland” spraken we af om halverwege deze statenperiode te kijken naar de ontwikkelingen in Gelderland. In het coalitieakkoord is daarom een passage opgenomen over een zogenaamde “Midterm review”. De wereld van vandaag is immers niet de wereld van morgen. Daarom kijken we na twee jaar of we nog op koers liggen en met een actuele bril naar de vraagstukken kijken. In dat kader kijken of de aandacht dan verlegd moet worden naar andere actuele thema’s, maar er kan ook een andere inzet van instrumenten of middelen gewenst zijn.

De komende tijd zal op verschillende momenten door Provinciale Staten worden gesproken over de zogeheten Midterm Review (MTR).  In dit blog wil ik u de achtergrond van de MTR schetsen.

Stil staan, terugkijken, vooruitblikken
‘Midterm’ betekent halverwege de termijn en dat klopt ook: in maart van dit jaar zijn we twee jaar op weg in deze statenperiode. ‘Review’ kun je vertalen als overzicht en als herziening. Een moment dus om even stil te staan bij hoe we ervoor staan in Gelderland: wat waren onze ambities toen we in 2019 van start gingen en wat is daarvan al gerealiseerd (en wat niet?). En het is een moment om in te kunnen springen op ontwikkelingen die er in het voorjaar van 2019 nog niet waren.

Nieuwe opgaven
Is die wereld van nu anders dan twee jaar geleden? Drie droge zomers en een stikstofcrisis gaven al de nodige nieuwe uitdagingen. En wat te denken van de vraagstukken op het gebied van woningbouw, klimaatadaptatie, leefbaarheid en ondermijning? En daar kwam vorig jaar Covid nog overheen. O ja zeker, we hebben als Provinciale Staten ook de afgelopen 2 jaar al besluiten genomen om de verschillende opgaven aan te pakken. Zo hebben we als provincie vorig jaar al zo’n 60 mln. beschikbaar gesteld om de enorme gevolgen van Corona te helpen dragen. De MTR, of tussenbalans zoals je de MTR ook wel kan noemen, is bedoeld om niet de losse maatregelen te bespreken maar om juist goed te kijken naar de opgaven waarmee we aan de bak moeten en de impact van ons handelen op Gelderland. Hoe kunnen we meters maken, oplossingen kiezen die hout snijden en waarmee kunnen en willen we als provincie het verschil maken.

Meer doen met minder
De MTR-benadering is niet nieuw. Ook in de vorige statenperiode is een MTR doorlopen. Er zijn wel een paar essentiële verschillen die maken dat de huidige MTR anders zal zijn. Niet alleen omdat we voor een deel met nieuwe en grote opgaven geconfronteerd worden, maar ook omdat we minder geld hebben. Dat klinkt wellicht heel raar, Gelderland heeft immers een kleine 3 miljard euro uit het oude stamkapitaal. Vier jaar geleden konden we 150 miljoen aan rendement van dit stamkapitaal gebruiken, o.a. voor nieuwe opgaven. Deze stamkapitaalkip, zoals onze financiële woordvoerder Bert Komdeur hem noemt, legt alleen nog amper gouden eieren. Het geld, belegd in obligaties, brengt amper nog rendement op.

Weloverwogen keuzes
We zullen met de middelen en instrumenten die we inzetten dus moeten kiezen voor de zaken waarmee we Gelderland echt vooruit helpen. Wat zijn dan die zaken? Waarmee kunnen we gemeenten en maatschappelijke organisaties helpen om Gelderland sterker, mooier, veiliger en schoner te maken? We moeten dus keuzes maken en we willen die keuzes weloverwogen maken. Gelderland is groot, de opgaven in de regio’s/gemeenten zijn soms wezenlijk anders.

In dat kader wil ik graag met u in gesprek om te horen waar wat u betreft de nadruk bij de MTR op moet liggen: wat zijn de grootste opgaven, en welke zaken kunnen wellicht wat minder? Daarom organiseren wij, als CDA-statenfractie, voor onze leden een webinar op woensdag 24 maart vanaf 19.30 uur. Daar hoort wel een hele duidelijke disclaimer bij: ons coalitieakkoord is leidend en het geld is beperkt.
Doet u mee? Aanmelden: maaike@cdagelderland.nl

Bent u geen lid maar heeft u wel input, dan staan we daar uiteraard ook open voor. Mail dan naar maaike@cdagelderland.nl

Gerhard Bos
Fractievoorzitter

Nieuws