Skip to main content

GRV2022: Kieslijsten, ontheffingen en informatie

By 01-12-2021Nieuws

Voor lokale CDA afdelingen is het momenteel erg druk. Kandidaten moeten gevraagd worden voor op de lijst, programma’s moeten gemaakt, er moeten ontheffingen aangevraagd worden. Enzovoort. Hieronder proberen we de informatie wat te stroomlijnen. 

Kieslijsten
Een van de belangrijkste klussen is het indienen van de kieslijsten (de kandidatenlijst). Hoe gaat dit in zijn werk?

Medio december komt de OSV, oftewel de software voor het inleveren van de kieslijsten, beschikbaar via de Kiesraad. Maar u kunt nu al het nodige voorwerk doen. Als u onderstaande stappen volgt, wordt het invoeren in OSV en indienen bij de gemeente uiteindelijk een stuk eenvoudiger.

1. De belangrijkste stap met stip op 1: Begin op tijd!
2. Maak direct al een kopie/scan/ duidelijke foto van het Paspoort / ID-bewijs of rijbewijs van alle kandidaten. Kopieer de voor- en achterkant. BSN mag niet weggestreept zijn. Alle informatie moet zichtbaar zijn!
3. Laat de kandidatenlijst zodra deze bekend is al checken door de ledendesk.

o Dit kan via het excelformulier dat te vinden is in de google drive map. Heeft u hier nog geen toegang toe? Mail dan even naar myrthe[at]cdagelderland.nl
o Voer de kandidaten op in het Excel en stuur dit Excel naar de ledendesk via mailadres sandra.nieberg@cda.nl en cc leden@cda.nl
o Verwijder in verband met de privacy de kolom met het BSN nummer voordat u uw kandidatenlijst naar het partijbureau stuurt.
o Heeft u al ontheffingen binnen voor kandidaten die nog geen jaar lid zijn of die al 3-termijnen hebben vervuld in de raad, stuur deze ontheffing mee. Nog geen ontheffing aangevraagd? Doe dit bij het provinciaal bestuur met het daarvoor gemaakte formulier (zie hieronder ook het kopje ‘ontheffingen’)
o De ledendesk doet een controle op de kandidaten en stuurt de gecontroleerde lijst met eventuele opmerkingen terug.
NB. Het invullen van het excelformulier vervangt niet het invoeren van de kandidaten in het OSV in december. Maar deze controle vooraf door het partijbureau en het alvast invoeren van uw kandidaten in het Excel scheelt u straks veel werk en eventuele zogenaamde verzuimen (gebreken/fouten) bij de voorinlevering bij uw gemeente!
o Medio december kunt u de gecontroleerde lijst opvoeren in de OSV-software van de Kiesraad. Dit scheelt u veel werk in de laatste weken voor de dag van de kandidaatstelling (31-1-2022).
o NB. Check bij gehuwde partners of de naam overeenkomt met de naam in het ID-bewijs. Doe navraag als dit niet het geval is. Een partner mag alleen de naam van de partner gebruiken als dit ook bekend is bij de Gemeentelijke Basisadministratie en de kandidaat bij de gemeente heeft aangegeven ook de naam van de partner te willen voeren. De volgorde in de namen maakt dan overigens niet uit.
o Na het invoeren van de kandidaat gegevens in de OSV (medio december) krijgt u diverse documenten (H1, H3.1, H9) die ondertekend moeten worden door ofwel de kandidaat, de inleveraar of de directeur van het CDA partijbureau, mw. E. Boschma. Meer informatie over de verschillende documenten is te vinden op p. 24 van het Handboek gemeenteraadsverkiezingen 2022, in de Google drive-map. Heeft u nog geen toegang tot de Google drive-map, mail dan even naar myrthe[at]cdagelderland.nl
o De gemeente biedt gelegenheid om een zogenaamde voorinlevering te doen voor de definitieve dag van de kandidaatstelling (31-1-2022). Maak daar gebruik van!
o Zorg dat u alle gegevens niet alleen op papier maar ook op een usb-stick heeft.

——————————————————————————————

Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)
Wie moeten een VOG aanleveren?
Kandidaten op verkiesbare plaatsen plus de eerste opvolgers moeten een VOG aanleveren. Heb je dus nu 5 zetels, zorg dan dat er VOG’s zijn van de eerste 8 kandidaten. Dan weet je zeker dat alle gekozenen een VOG hebben.

Wat kost een VOG en wie betaalt dit?
Een VOG kost 41,25 euro en moeten worden aangevraagd bij de gemeente. Wie de VOG betaalt verschilt per gemeente. Sommige gemeenten verplichten een VOG voor alle kandidaten op alle lijsten en betalen dit ook zelf. Andere gemeenten vergoeden de VOG aanvragen. Weer andere gemeenten vergoeden de kosten niet. De afdeling schiet dan soms de kosten voor en nog weer andere afdelingen laten de kandidaten de VOG zelf betalen. En betalen ze alleen terug als de kandidaat niet gekozen wordt. Vraag dus als afdeling eerst even na bij de gemeente wat de regels zijn.

Wat voor VOG moet ik aanvragen?
Er zijn verschillende soorten VOG’s. Het gaat hier om het ‘screeningsprofiel politieke ambtsdragers’, onder het kopje ‘specifiek screeningsprofiel’.

—————————————————————————————
Ontheffingen

Lokale CDA afdelingen moeten tijdig ontheffingen aanvragen voor hun kandidatenlijsten. Hieronder geven we graag wat uitleg over deze ontheffingen.

Er zijn twee soorten ontheffing:

  • een ontheffing voor de eis dat een kandidaat ten minste 1 jaar CDA lid is
  • een ontheffing voor de eis dat een kandidaat maximaal 3 termijnen zitting neemt in de raad

Hoe vraag je een ontheffing aan als lokale afdeling?

1. Vul dit formulier als lokaal bestuur volledig in en dien dit formulier in bij uw provinciale bestuur door het te sturen naar myrthe[at]cdagelderland.nl. Heeft u meer dan vier kandidaten waar ontheffing voor aangevraagd moet worden, gebruik een nieuw formulier.

2. Het provinciaal bestuur accordeert vervolgens dit formulier en retourneert het ondertekende formulier naar de afdeling met in cc het landelijk partijbureau: sandra.nieberg[at]cda.nl

3. Het lokale bestuur zendt dit formulier samen met het H3.1 formulier per mail sandra.nieberg[at]cda.nl of per post naar: CDA Partijbureau, t.a.v. Sandra Nieberg, Postbus 30453, 2500 GL Den Haag.

Wat zijn de deadlines?

Bij het aanvragen van ontheffingen geldt het adagium ‘zo spoedig mogelijk’. Je hoeft niet te wachten op goedkeuring van de lijst door de lokale ALV, het mag al vooraf. Het hele proces kost even tijd (naar provinciaal bestuur sturen, beoordelen, terugsturen enzovoort) dus daarom is het advies dit tijdig te doen.

Belangrijke datum is de dag van kandidaatstelling. Dat is 31 januari 2022, dan moeten alle lijsten compleet zijn ingeleverd bij de Kiesraad. Maar nogmaals, aanvragen van ontheffingen dient dus ruim voor die tijd te gebeuren.

——————————————————————————————

Digitaal vragenuurtje
Wij snappen dat niet alle vragen met dit overzicht beantwoord kunnen worden en dat sommige vragen een persoonlijke uitleg nodig hebben of dat een persoon om mee te sparren soms handig is. Daarom organiseert het CDA Partijbureau digitale vragenuurtjes waar iedereen zijn/haar vragen kan stellen over de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen. In de sessies zullen onder andere Jan Dirk van der Borg (Bestuurdersvereniging), Marc Haverkamp (HRM) en Henk Nieweg (communicatie en campagne) klaarstaan om alle vragen te beantwoorden of u te helpen de juiste persoon te benaderen.

Wanneer?
Tot aan het kerstreces zijn deze vragenuurtjes elke twee weken en vanaf januari wekelijks op vrijdagmiddag van 16:00 tot 17:00. Aanmelden is niet nodig.

De data van de eerst volgende spreekuren zijn:
• 3 december
• 17 december
Vragenuurtje bijwonen?
De vragenuurtjes kan je digitaal bijwonen via een zoomlink. Vraag deze aan via myrthe[at]cdagelderland.nl Deze link gebruiken we tot 16 maart. Na de jaarwisseling zullen deze sessies elke week plaatsvinden tot en met de gemeenteraadsverkiezingen op 16 maart 2022.

 Vragen?

Bel of mail met Maaike van Deelen. Zij vervangt tijdelijk bestuurssecretaris Myrthe Kuiper. Maaike  is te bereiken op 0611832316 of myrthe@cdagelderland.nl

Voor specifieke juridische vragen, bel CDA jurist Jurian Bos op 070 342 48 13

Nieuws