Skip to main content

Groeifonds laat vooral de Randstad groeien

By 07-06-2021Nieuws

Voor de derde keer in nog geen jaar tijd komt Gelderland er bekaaid vanaf bij de verdeling van subsidiegelden. Dit keer gaat het om 3,5 miljard euro uit het Nationaal Groeifonds. Dit is een fonds voor projecten die zorgen voor economische groei op langere termijn. De randstad mag 3 miljard bijschrijven, Oost-Nederland een schamele 95 miljoen.

Daisy Vliegenthart: “Ongelooflijk dat er nu weer zo’n voorbeeld van scheve verdeling is. En dit terwijl de Tweede Kamer een motie[1] heeft aangenomen dat een goede regionale spreiding van belang is bij de verdeling van dit soort subsidies.”

Het CDA heeft in de zomer van 2020 en in januari 2021 ook al schriftelijke vragen gesteld. Toen ging het om een scheve verdeling van subsidies van het Fonds Podiumkunsten[2] en over de REACT-EU gelden[3].

De 95 miljoen euro voor Overijssel en Gelderland samen is veel te weinig. Van alle Nederlanders woont 18,7% in Overijssel of Gelderland. Op basis daarvan zou Oost-Nederland ruim 650 miljoen euro mogen verwachten.

Daisy Vliegenthart: “Ik wil nu echt weten wat hier gebeurt. Is de lobby niet goed? Of zijn er onvoldoende goede voorstellen? Dat laatste geloof ik eigenlijk niet gezien de kracht van Oost-Nederland. Het kan toch ook niet zo zijn dat het Rijk een voorkeur heeft om in de Randstad te investeren? Uiteindelijk is de vraag hoe we ervoor zorgen dat er tot een eerlijke verdeling van subsidies en fondsen komt. Zodat ook bij de volgende tranche van het Nationaal Groeifonds Gelderland krijgt wat het verdient?” De CDA fractie stelt daarom Schriftelijke Vragen aan het College van Gedeputeerde Staten.

[1] https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/detail?id=2020Z20767&did=2020D44521

[2] https://gelderland.stateninformatie.nl/document/9032887/1/Statenvragen%20G_%20Bos%20(CDA)%20e_a_%20over%20Lobby%20reparatie%20toekenningen%20meer%20jarige%20productiesubsidies%20Fonds%20Podiumkunsten%20(PS2020-556)

[3] https://gelderland.stateninformatie.nl/document/9614665/1/Statenvragen%20over%20Europese%20subsidies%20van%20D_%20Vliegenthart%20(CDA)%20(PS2021-19)

Nieuws