Skip to main content

Gelderse stikstofbank

By 23-06-2021Nieuws

Het dossier stikstof is een groot dossier dat met veel zaken te maken heeft: woningbouw, luchtkwaliteit, agrariërs, maximumsnelheden en ga maar door. Vandaag ging het ook over de Gelderse stikstofbank. Woordvoerder stikstof Daisy Vliegenthart legt een en ander uit.

Extern salderen
Even een stap terug, want de stikstofbank heeft te maken met extern salderen. Wanneer een bedrijf wil uitbreiden kan daarbij extra stikstofemissie ontstaan. Als dit niet binnen de vergunning past dan is extern salderen een optie. Je koopt dan (een deel van) de stikstofrechten over van een bedrijf dat stopt. Dat is maximaal 70%, minimaal 30% gaat “ terug naar de natuur”, zodat dit bijdraagt aan de depositiedaling. Een interessante manier dus om toch iets te kunnen zoals een bedrijf uitbreiden of een nieuwe weg aanleggen, maar er zitten ook nadelen aan. Op dit moment is extern salderen in Gelderland niet mogelijk. Daarvoor zijn een aantal redenen.

  • De vrees dat uit heel Nederland agrarische bedrijven in Gelderland worden opgekocht om projecten mogelijk te maken (bijvoorbeeld bij Moerdijk, in Groningen, of een snelweg in Utrecht).
  • De vrees dat alleen de grote (lees rijke) bedrijven stikstof kunnen opkopen omdat de prijs de pan uit rijst.
  • De vrees dat we in Gelderland veel lege bedrijven overhielden waar leegstand (en dus ondermijning) zou ontstaan. Want grond zonder stikstofrechten is nog maar heel weinig mogelijk.

Drie stikstofbanken
Om toch weer iets te kunnen wordt er gewerkt aan stikstofbanken. Er worden er momenteel drie opgezet: een nationale, een microdepositiebank (interprovinciaal) en een Gelderse. De stikstofbank heeft als doel om stikstofruimte, die voortkomt uit Gelderse bronmaatregelen – na afroming van de eerder genoemde minimaal 30% van de vergunde ruimte –, te kunnen verstrekken aan initiatieven in Gelderland waarvoor die ruimte noodzakelijk is.

Daisy Vliegenthart: En dus willen we een zo groot mogelijke Gelderse stikstofbank. Want dat betekent meer reductie die als eerste naar de natuur gaat. Maar waar ook maatschappelijke projecten doorgang kunnen vinden en ook ruimte voor ondernemers die willen groeien of ontwikkelen.

CDA is blij met de stikstofbanken en daarnaast nog enkele punten.

1. Gelders reductie moet in Gelderland blijven
De stikstof die in Gelderland wordt gereduceerd moet ook in Gelderland worden gebruikt. Voor alle drie de banken. Onze uitdaging is zo groot dat we er goed op moeten letten dat dit echt gebeurt.

2. Eerlijke verdeling
Bij uitgifte stikstof moet een eerlijke verdeling worden gehanteerd. Dan moet het ook zo zijn dat reductie die plaatsvindt in de agrarische sector ook weer voor een deel terugkomt in de agrarische sector.

3. Oog voor lege gronden en panden
We moeten zorg hebben voor wat overblijft na opkoop van bedrijven. We moeten nadenken over invulling van de lege gronden. We willen geen vervallen bedrijven en willen vooral niet dat panden in handen vallen van drugscriminelen.

4. Eenvoudige regels
Deze gingen onder andere over de vraag in hoeverre de regels duidelijk en makkelijk in gebruik zijn, of de regels tussen provincies gelijk zijn. zijn ze voor gebruikers nog goed te hanteren, zeker met die drie verschillende banken? Hoe kunnen wij mensen helpen in het complex van al die regels? Misschien zelfs met een helpdesk-achtige functie. Laten we zorgen voor eenvoudige én duurzame regels.

Nieuws